Fågelskär

Fågelskär är en ö som ligger cirka tre kilometer utanför Oxelösund. Hit är det lätt att ta sig med båt och området erbjuder fina möjligheter till friluftsliv.

Vik med vass och blankt vatten

Foto: Anna Ingvarson.

Åk hit på sommaren för att uppleva skärgården och se den omväxlande naturen som finns på ön. Här finns skogar där tallarna blivit gamla och krokiga, branter med granskog och alskog, klipphällar och en liten insjö som förr i tiden var en havsvik. Du når ön med båt och det finns en brygga i den östra viken.

Fin tältplats

På de norra uddarna finns en del gamla resliga tallar i en gräsrik skog som är en populär tältplats. Här finns soptunnor och utedass. Söder om de norra uddarna ligger en avsnörd havsvik som har blivit en insjö.

En brant bergsrygg går över hela ön. I branterna finns mossrik granskog och fuktig alskog. Fågelskär är en ö med en hel del berg i dagen, det gör att besökare kan studera bergarterna granit och gnejs.

Gamla tallar

Skogen på Fågelskär har fått växa upp utan påverkan från skogsbruk, därför finns det gott om gamla träd här. Skogen består främst av låga, knotiga och ofta mycket gamla tallar.

Utsikt norrut över skärgården från Högsten. Foto: Anna Ingvarson.

Markerade leder

Rundslingan runt ön är cirka 1,5 km. Blå-vit markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Fågelskär, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta föremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
  • göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 10,8 hektar
Karaktär: Skärgård, hällmarkstallskog
Kommun: Oxelösund
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 3 km utanför fastlandet vid Gamla Oxelösund. Hit tar du dig med båt. Det finns en brygga i östra viken.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss