Fågelskär

Fågelskär är en ö som ligger cirka tre kilometer utanför Oxelösund. Hit är det lätt att ta sig med båt och området erbjuder fina möjligheter till friluftsliv. Åk hit på sommaren för att uppleva skärgården och se den omväxlande naturen som finns på ön. Här finns skogar där tallarna blivit gamla och krokiga, branter med granskog och alskog, klipphällar och en liten insjö som förr i tiden var en havsvik.

Utsikt norrut över skärgården.

Du når ön med båt och det finns en brygga i den östra viken. Det finns inga anlagda leder utan du får själv utforska ön.

Fin tältplats

På de norra uddarna finns en del gamla resliga tallar i en gräsrik skog som är en populär tältplats. Här finns soptunnor och utedass som sköts av Oxelösunds kommun. Söder om de norra uddarna ligger en avsnörd havsvik som har blivit en insjö.

En brant bergsrygg går över hela ön. I branterna finns mossrik granskog och fuktig alskog. Fågelskär är en ö med en hel del berg i dagen, det gör att besökare kan studera bergarterna granit och gnejs.

Gamla tallar

Skogen på Fågelskär har fått växa upp utan påverkan från skogsbruk, därför finns det gott om gamla träd här. Skogen består främst av låga, knotiga och ofta mycket gamla tallar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta föremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller döda däggdjur, fåglar, kräl-och groddjur
  • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
  • göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar.

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 10,8 hektar
Karaktär: Skärgård, hällmarkstallskog
Kommun: Oxelösund
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..