Naturreservat

Välkommen ut i länets naturreservat! I många hittar du stigar, leder, rastplatser och kommer lätt ut i naturen. I andra får du ta dig fram på egen hand. Läs mer under varje reservat och använd sökfunktionens filter för att hitta ett område som passar dig.

I länet finns naturreservat med mycket olika karaktär. Naturen varierar från örika Mälarlandskap, betade ekhagar och omväxlande skogar till kal skärgård i söder. Och däremellan finns många andra naturmiljöer!

Askholmen Öppnas i nytt fönster.
Askö Öppnas i nytt fönster.
Aspö Öppnas i nytt fönster.
Berga Kulle Öppnas i nytt fönster.
Björknäset Öppnas i nytt fönster.
Björndalsbergen Öppnas i nytt fönster.
Bokö-Askö Öppnas i nytt fönster.
Bokö-Oxnö Öppnas i nytt fönster.
Bresshammars hage Öppnas i nytt fönster.
Brunnstaåsen Öppnas i nytt fönster.
Bråtön Öppnas i nytt fönster.
Bålbergsudden Öppnas i nytt fönster.
Båvenöarna
Bärsta
Dagnäsön Öppnas i nytt fönster.
Djupviken Öppnas i nytt fönster.
Djupviksberget Öppnas i nytt fönster.
Ehrendal Norra Öppnas i nytt fönster.
Ekbacken Öppnas i nytt fönster.
Ekeby Öppnas i nytt fönster.
Eknäset Öppnas i nytt fönster.
Femöre Öppnas i nytt fönster.
Fjellskäfte Öppnas i nytt fönster.
Fjällmossen Öppnas i nytt fönster.
Fräkenkärret Öppnas i nytt fönster.
Furholmen Öppnas i nytt fönster. (ihop med Tullgarn)
Fyrberget Öppnas i nytt fönster.
Fågelskär Öppnas i nytt fönster.
Fållökna Öppnas i nytt fönster.
Gallsjömossen Öppnas i nytt fönster.
Glindranåsen Öppnas i nytt fönster.
Gorsingeholm Öppnas i nytt fönster.-Ekbacken och Gorsingeholmskullarna
Gripsholms hjorthage Öppnas i nytt fönster.
Gökstenen
Götön Öppnas i nytt fönster.
Haga hage Öppnas i nytt fönster.
Hamra Öppnas i nytt fönster.
Harpebolsnäset Öppnas i nytt fönster.
Hartsö Öppnas i nytt fönster.
Hebyåsen Öppnas i nytt fönster.
Hedlandet Öppnas i nytt fönster.
Henaredalen Öppnas i nytt fönster.
Herrfallet Öppnas i nytt fönster.
Herröknanäs Öppnas i nytt fönster.
Himlingeskogen Öppnas i nytt fönster.
Himlingeåsen Öppnas i nytt fönster.
Hisseåsen Öppnas i nytt fönster.
Holmsjöskogen Öppnas i nytt fönster.
Hornafjärden Öppnas i nytt fönster.
Horsvik Öppnas i nytt fönster.
Hvalstaskogen Öppnas i nytt fönster.
Hållet-Marieberg-Stenbro Öppnas i nytt fönster.
Hårbyskogen Öppnas i nytt fönster.
Hällesta Öppnas i nytt fönster.
Härnöängen Öppnas i nytt fönster.
Igelbålen Öppnas i nytt fönster.
Igelsjöskogen Öppnas i nytt fönster.
Jaktstuguskogen Öppnas i nytt fönster.
Janstorpsskogen Öppnas i nytt fönster.
Jägernåsen Öppnas i nytt fönster.
Kalkbro Öppnas i nytt fönster.
Koholmen Öppnas i nytt fönster.
Krampan Öppnas i nytt fönster. (ihop med Marvikarna)
Kronskogen-Stenby äng Öppnas i nytt fönster.
Kråkholmen Öppnas i nytt fönster.
Kråmö Öppnas i nytt fönster.
Kvarntorp Öppnas i nytt fönster.
Labro ängar Öppnas i nytt fönster.
Lacka Öppnas i nytt fönster.
Lerbo-Biesta Öppnas i nytt fönster.
Lenellstorpskärret Öppnas i nytt fönster.
Lindön Öppnas i nytt fönster.
Linudden Öppnas i nytt fönster.
Ljuvalund Öppnas i nytt fönster.
Lomsjöskogen Öppnas i nytt fönster.
Lotsängsbacken Öppnas i nytt fönster.
Lugnet Öppnas i nytt fönster.
Lånestaheden Öppnas i nytt fönster.
Långaedet Öppnas i nytt fönster.
Långmossen Öppnas i nytt fönster.
Långö Öppnas i nytt fönster.
Magsjöberget Öppnas i nytt fönster.
Magsjötorp Öppnas i nytt fönster.
Malmaåsen Öppnas i nytt fönster.
Malmköping Öppnas i nytt fönster.
Marsjön Öppnas i nytt fönster.
Marvikarna Öppnas i nytt fönster. (och Krampan)
Masugnsskogen Öppnas i nytt fönster.
Misätters ekhagar Öppnas i nytt fönster.
Noret Öppnas i nytt fönster.
Norrby kyrkskog Öppnas i nytt fönster.
Nybble holme Öppnas i nytt fönster.
Nynäs Öppnas i nytt fönster.
Nytorpsravinen Öppnas i nytt fönster.
Nävekvarns Klint Öppnas i nytt fönster.
Nävsjön Öppnas i nytt fönster.
Ormsjöbergen Öppnas i nytt fönster.
Perstorpsskogen Öppnas i nytt fönster.
Persö Öppnas i nytt fönster.
Pilthyttedammen Öppnas i nytt fönster.
Putbergen Öppnas i nytt fönster.
Ramunds bäck Öppnas i nytt fönster.
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen Öppnas i nytt fönster.
Ringsö Öppnas i nytt fönster.
Ritorp Öppnas i nytt fönster.
Rockelstaåsen Öppnas i nytt fönster.
Rosmossen Öppnas i nytt fönster.
Ryssbergen Öppnas i nytt fönster.
Rågö Öppnas i nytt fönster.
Sanda Holme Öppnas i nytt fönster.
Segelstamosse Öppnas i nytt fönster.
Sigils bänkar Öppnas i nytt fönster.
Simonberget Öppnas i nytt fönster.
Sjösakärren Öppnas i nytt fönster.
Sjöskogen Öppnas i nytt fönster.
Skiren-Kvicken Öppnas i nytt fönster.
Skirtorpssjön Öppnas i nytt fönster.
Skäret Öppnas i nytt fönster.
Sofiebergsåsen Öppnas i nytt fönster.
Sparreholms ekhagar (naturvårdsområde) Öppnas i nytt fönster.
Stampmossen Öppnas i nytt fönster.
Stendörren Öppnas i nytt fönster.
Stenhammar Öppnas i nytt fönster.
Stenstorps hagkärr Öppnas i nytt fönster.
Stensund Öppnas i nytt fönster.
Stora Bergö Öppnas i nytt fönster.
Stora Bötet Öppnas i nytt fönster.
Stora Härnön Öppnas i nytt fönster. (ihop med Härnöängen)
Storhultet Öppnas i nytt fönster.
Strandhagen Öppnas i nytt fönster.
Strandstuviken Öppnas i nytt fönster.
Sundbyholmsåsen Öppnas i nytt fönster. (ihop med Sundbyholm)
Sundbyholm (naturvårdsområde) Öppnas i nytt fönster. (och Sundbyholmsåsen)
Sundsudde Öppnas i nytt fönster.
Svalstaskogen Öppnas i nytt fönster.
Svalängsskogen Öppnas i nytt fönster.
Svanviken-Lindbacke Öppnas i nytt fönster.
Svartsjömyren Öppnas i nytt fönster.
Sävö Öppnas i nytt fönster.
Söderfjärden Öppnas i nytt fönster.
Södra Lämund Öppnas i nytt fönster.
Tegelbrukshagen Öppnas i nytt fönster.
Timmermon Öppnas i nytt fönster.
Tingstuhöjden (naturvårdsområde) Öppnas i nytt fönster.
Tolamossen Öppnas i nytt fönster. (ihop med Skiren - Kvicken)
Tolmon Öppnas i nytt fönster.
Tomsängen Öppnas i nytt fönster.
Tomtaklintskogen Öppnas i nytt fönster.
Tore Grav Öppnas i nytt fönster.
Torparudden Öppnas i nytt fönster.
Tovhulta Stormosse Öppnas i nytt fönster.
Trollskogen Öppnas i nytt fönster.
Tullgarn (naturvårdsområde) Öppnas i nytt fönster. (och Furholmen)
Tussmötet Öppnas i nytt fönster.
Tynnelsö Djurgård Öppnas i nytt fönster. (och Prästholmen)
Tynnelsö Prästholmen Öppnas i nytt fönster. (ihop med Tynnelsö Djurgård)
Tynäs ekhagar Öppnas i nytt fönster.
Tyvudden Öppnas i nytt fönster.
Utnorsskogen Öppnas i nytt fönster.
Utnäset Öppnas i nytt fönster.
Uttervik Öppnas i nytt fönster.
Varglyan Öppnas i nytt fönster.
Vargmossarna Öppnas i nytt fönster.
Vilsta Öppnas i nytt fönster.
Vretaån Öppnas i nytt fönster.
Vurstusbacken Öppnas i nytt fönster.
Väsby Öppnas i nytt fönster.
Västra Kulltorp Öppnas i nytt fönster.
Årby Öppnas i nytt fönster.
Åsa Gravfält (natura-2000-område) Öppnas i nytt fönster.
Åsbymon Öppnas i nytt fönster.
Åsbyåsen Öppnas i nytt fönster.
Åtorpskogen Öppnas i nytt fönster.
Älgesta Öppnas i nytt fönster.
Ängbacken Öppnas i nytt fönster.

Skyddad natur

Det finns flera typer av skyddade områden. Naturreservat, djurskyddsområden och Natura-2000-områden är några exempel. Läs mer om vårt arbete med att skydda och sköta om naturområden.

Så här skyddas natur Öppnas i nytt fönster.

Olika slags skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Skötsel av skyddad natur Öppnas i nytt fönster.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Stolpe med markering för naturreservat

Gränserna för ett naturreservat markeras med en vit snöstjärna. Den kan vara målad på träd eller finnas på en skylt på stolpar längs gränsen.