Ljuvalund

Här vid sjön Båvens södra strand får du chans att i Ljuvalunds naturreservat uppleva gammal orörd naturskog med mossdraperade stenblock, höga tallar, knotiga, ihåliga ekar och gamla aspar med uthackade bohål. Här och var hänger långa skägg- och tagellavar. Ibland hörs spillkråkans gälla rop och kraftfulla trumningar.

mossa, gran, stenblock

Foto: Per Folkesson.

Det finns inga markerade stigar och på bergssidorna kan det bitvis vara svårt att ta sig fram. Men det kan vara värt att försöka klättra upp på den västra branten för då når du snart en höjd med fin utsikt över Båvens vatten, kobbar och skär.

Lågor

Lågor brukar omkullfallna träd kallas i naturvårdssammanhang. I naturreservatet Ljuvalund finns det gott om lågor men även stående död ved som högstubbar och torrträd. Den döda veden är viktig för många sällsynta fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar som behöver döda träd för att överleva. Den nyligen döda veden är vanligtvis hård medan trädstammar som legat några år så småningom bryts ner och blir ett med underlaget.

För den biologiska mångfalden är det viktigt att det finns ved i många olika nedbrytningsstadier. Om du letar noga och tålmodigt kan du på en lagom murken granlåga få se grön sköldmossa. En sällsynt art som inte är mycket mer än 1 cm hög och oftast bara visar sig med några få sporhus tillsammans.

Torpet Ljuvalund

Ljuvalund var ett torp som låg i reservatets östra del. Det beboddes och brukades åtminstone fram till 1900-talets början. Troligen lät torpets ägare sina djur gå på bete i den angränsande skogen.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ljuvalund, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon.
  • för längre tid än två dygn förankra båt vid samma plats.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • medföra okopplad hund annat än vid jakt.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift.
  • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 35,3 hektar
Karaktär: Barrnaturskog med stort lövinslag
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Hitta hit

Ljuvalunds naturreservat ligger vid Båvens södra strand ca 8 km nordost om Ripsa.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss