Ekbacken

Ekbacken är ett mindre skogsområde som ligger utmed Eskilstunaån och som domineras av ekar. Det är ett kommunalt naturreservat och rekreationsområde i närheten av Torshälla. 

För mer information om området, besök Eskilstuna kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Gunnila Frenne/Eskilstuna kommun

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • cykla eller framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Vidare är det förbjudet att utan tillstånd från ansvarig kommunal nämnd

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • fånga och samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 6,3 hektar
Karaktär: Ekskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

För mer information om området, besök Eskilstuna kommuns webbplatslänk till annan webbplats.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.