Ekbacken

Ekbacken är ett mindre skogsområde som ligger utmed Eskilstunaån och som domineras av ekar. Det är ett kommunalt naturreservat och rekreationsområde i närheten av Torshälla.

Ekar

Foto: Gunnila Frenne/Eskilstuna kommun

Ekarnas backe

Ekarna gör att det finns en mängd olika arter. Träden står som värd för exempelvis den lilla gulpudrade spiklaven och den betydligt större oxtungsvampen. Är du intresserad av insekter har du här möjlighet att se arter som bålgeting, brun trädmyra och spetsfläckad trollslända.

På våren blommar bland annat vitsippor, liljekonvaljer och blåsippor mellan de vidkroniga ekarna. Här kan du även höra näktergalen om du har tur.

Bete och slåtter har format området

Under århundraden så har människan nyttjat området för foder till djuren, vilket gjort att ekarna fått växa upp under ljusa förhållanden. Ekarna har därmed kunnat utveckla vida trädkronor. Idag kan vi sitta i skuggan under ekarna på bänkar och njuta av tidigare generationers slit.

Mer information

Eskilstuna kommun har bildat och förvaltar naturreservatet.

Ekbacken, Eskilstuna kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ekbacken, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • cykla eller framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Vidare är det förbjudet att utan tillstånd från ansvarig kommunal nämnd

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • fånga och samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 6,3 hektar
Karaktär: Ekskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i anslutning till Torshälla.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss