Perstorpsskogen

Så här stora, gamla och ganska orörda skogsområden är inte vanliga i vårt län. Här får du vandra i en 110 ha stor barrnaturskog med mycket gamla träd, stora mängder döda trädstammar och många ovanliga blommor, mossor, svampar och insekter. Här och var är marken riktigt blöt så glöm inte stövlarna.

Besök gärna reservatet på våren, kanske i månadsskiftet april-maj, då har du chans att höra spelande tjädertuppar.

Naturskog

Typiskt för naturskogar, som till exempel Perstorpsskogen, är att de får utvecklas fritt. Träden får åldras och dö och falla när höststormarna så vill. I sådana skogar bildas det gläntor, unga träd växer tillsammans med gamla och det finns gott om döda trädstammar i olika nedbrytningsstadier.

På den döda veden trivs vedsvampar som vedticka och kötticka och mossor som den lilla vedtrappmossan. På döda granstammar syns de grova gnagspåren efter bronshjon och andra ovanliga skalbaggars larver. I mossmattorna på marken hittar du gammelskogsarter som linnea, grönpyrola och orkidén knärot.

Tack vare de gamla träden kan du få höra spillkråkans trummande och kanske få se en jagande duvhök mellan stammarna i skogens glesare delar.

I området finns två rundslingor, en längre på dryga 4 km och en kortare på ungefär 2 km.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Janni Servin

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 110,2 ha
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Vingåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områdenöppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.