Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tullgarn och Furholmen

Tullgarn är ett stort område som ligger nära kusten. Här kan du uppleva många olika naturtyper, bland annat herrgårdslandskap, skogar och vattenområden. Vill du vandra går Sörmlandsleden genom området.

Vy över vatten och slottet i Tullgarn

Utsikt mot Tullgarns slott. Foto: Maria Rolf.

Tullgarns naturvårdsområde ligger på gränsen till Stockholms län. Tillsammans med naturreservatet Tullgarn i Stockholms län är det ett stort område med många olika naturtyper. Här finns mycket lövskog där ädellövträd dominerar. Inom området finns även betesmarker och strandängar med en mångfald av växter. Det finns också sjöar, kärr, mossar och en lång kuststräcka med småöar och skär.

Går du från Tullgarns slott passerar du först Västerviken, en fin fågellokal. Därefter går du genom fina ekhagar. Från bergen söder om Västerviken har du en fantastisk utsikt över Tullgarnsviken. Om hösten kan du plocka svamp och bär i skogarna.

Fågellivet i området är rikt och varierat med många sällsynta arter. Det beror på att naturvårdsområdet är varierat med många olika landskapstyper och ostörda områden.

På Furholmshalvön bildar stora rundhällsformade kalkberg halvöns nordsida. Dessa kalkhällmarker är kala eller endast bevuxna med gles skog. I området kan du även uppleva lämningar efter istiden i form av isälvsavlagringar.

Utsikt över skog och hav med skärgård i bakgrunden

Utsikt från fornborgen. Foto: Maria Rolf.

Furholmen

I östra delen av Tullgarns naturvårdsområde på Furholmshalvön ligger Furholmens naturreservat. Huvuddelen av området är täckt av barrblandskog. Även en blandning av löv- och barrskog finns.

Berggrunden i området består av urbergskalksten, som bildar bergsformationer och branter mot Mörköfjärden. Mest framträdande är Jättarsberget (mer än 35 meter över havet) med sina nästan helt lodräta sidor.

Den kalkrika berggrunden och jordmånen gör att det här finns en rik flora. Särskilt vid kalkbranterna i söder finns flera sällsynta arter som till exempel murruta, kalktrav, stenkrassing och stenfrö.

Tullgarns slott

I området ligger Tullgarns slott (slottet ingår inte i naturreservaten). Under sommarmånaderna kan du gå guidade visningar i slottet.

Slottet är ett av tio kungliga slott. Det nuvarande slottet Tullgarn byggdes på 1720-talet och har varit ett kungligt lustslott sedan 1772. Då Gustav V övertog Tullgarns slott 1881 genomförde han tillsammans med sin maka Victoria stora förändringar. Huvudbyggnaden inreddes mer som ett modernt fungerande sommarhem än som ett kungligt lustslott.

Slottet har använts flitigt som sommarbostad och därför kan du se inredningar från olika epoker och personliga stilar.

Information om granbarkborre

I området finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturvårdsområdet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur utan koppel
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • rida annat än på anvisade vägar och områden
 • anordna snitslat spår eller orienteringskontroll
 • för längre tid än två dygn förtöja eller ankra båt vid samma strand
 • tälta

Inom Furholmens naturreservat är det även förbjudet att:

 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • bryta kvistar/samla ved eller ris från levande/döda träd eller buskar eller att flytta/samla liggande grenar eller stammar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: Tullgarns naturvårdsområde 1984
Areal: 2019,2 hektar varav Furholmen 23,1 hektar
Karaktär: geologi, botanik
Kommun: Trosa
Förvaltare: Statens Fastighetsverk
Skyddsområde: Naturvårdsområde, Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tullgarns naturvårdsområde ligger 5 km från Trosa. Med bil åker man E4 till avfart mot Trosa och Vagnhärad. Därifrån finns väg mot Tullgarns slott skyltad. Parkeringsplatser finns på flera platser, bland annat vid slottet.

Furholmens naturreservat ligger på den östligaste delen av Furholmshalvön.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss