Labro ängar

Reservatet ligger vid Sjösafjärden, precis i utkanten av Nyköping. Områdets tätortsnära läge gör att det är välbesökt. I reservatet finns flera stigar att följa. Här kan du bland annat uppleva hävdade betesmarker, lövskogsdungar med grova ekar och betade strandängar.

blommor

Kungsängsliljorna blommar i Labro på våren.

Kikare och hav

I området har runt 200 fågelarter observerats under åren. Det finns ett fågeltorn från vilket man har en storslagen utsikt över Sjösafjärden.

Hage

Foto: Nyköpings kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp och utbildnings- och forskningsändamål
 • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för utbildnings- och forskningsändamål
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för eftersök
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 152.9 hektar
Karaktär: Åsbarrskog, hagmark etc
Kommun: Nyköpings Kommun
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Labro ängar på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län