Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Labro ängar

Reservatet ligger vid Sjösafjärden, precis i utkanten av Nyköping. Områdets tätortsnära läge gör att det är välbesökt. I reservatet finns flera stigar att följa. Här kan du bland annat uppleva hävdade betesmarker, lövskogsdungar med grova ekar och betade strandängar.

blommor

Kungsängsliljorna blommar i Labro på våren. Foto: Fredrik Enoksson.

Kikare och hav

Foto: Fredrik Enoksson.

I området har runt 200 fågelarter observerats under åren. Det finns ett fågeltorn från vilket man har en storslagen utsikt över Sjösafjärden.

Hage

Foto: Nyköpings kommun

Mer information

Nyköpings kommun har bildat och förvaltar naturreservatet.

Nyköpings kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Labro ängar, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • elda
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp och utbildnings- och forskningsändamål
  • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för utbildnings- och forskningsändamål
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för eftersök
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 152.9 hektar
Karaktär: Åsbarrskog, hagmark etc
Kommun: Nyköpings Kommun
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Labro ängar ligger i anslutning till bebyggelsen i östra delen av Nyköping.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss