Sofiebergsåsen

Sofiebergsåsen är ett populärt utflyktsmål, särskilt om våren när backsipporna blommar i massor. Men även senare på året kan den som är intresserad av blommor få sitt lystmäte. Här växer till exempel backtimjan, backnejlika, kattfot och brudbröd. En lättgången stig går genom reservatet och upp på åsen. Härifrån har man en milsvid utsikt över omgivningen.

Ås

Foto: Länsstyrelsen.

Tack vare nötdjurens bete har naturreservatet blivit en plats där både blommorna själva och de som älskar dem trivs. Förutom de människor som kommer hit får de blomrika markerna besök av många olika insekter som fjärilar och skalbaggar. Det finns även gott om fåglar här, dock har ortolansparven som länge häckade i området inte synts till på senare år.

Person går på åsen

Utsikten från åsen är härlig. Foto: Maria Rolf.

Lång historia som betesmark

Enligt äldre kartor har huvuddelen av Sofiebergsåsen alltid nyttjats som betesmark. På 1806 års karta beskrivs området som ”Utmarken emellan sjön och kyrkan, består utom något kärr till större delen af hög, lång och skarp mark af ringa bete och alldeles ingen skog.”

Den beskrivningen stämmer inte med hur det såg ut i början av 1990-talet. Tall och en hade då brett ut sig och växter och djur som är beroende av solljus minskade. Därför togs mycket träd och buskar bort under åren därefter. Backsippan, som vill ha solöppen mark, ökade efter insatserna. Idag hittar du länets största förekomst av backsippor just på Sofiebergsåsen.

Närbild blommor

Backsipporna blommar tidigt på våren. Foto: Kajsa Mellbrand.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sofiebergsåsen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet eller samla insekter
  • medföra hund som ej är kopplad
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1982
Areal: 9 hektar
Karaktär: betesmark, ås, torräng
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området är beläget i Eskilstuna kommun, cirka 2 km väster om Jäders kyrka. För att ta dig till Sofiebergsåsen åker du mot Jäders kyrka – vid Kjula kyrka är det sedan skyltat mot naturreservatet. Åk längs grusvägen. När du kommer fram till en serie hus och skylten som visar att obehörig motortrafik är förbjuden åker du till vänster om det röda huset och upp för backen. Fortsätt ner för krönet så har du parkeringen framför dig.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Kjula skola ligger söder om naturreservatet. Här stannar buss 220 mellan Eskilstuna och Kjula.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss