Sofiebergsåsen

Sofiebergsåsen är ett populärt utflyktsmål, särskilt om våren när backsipporna blommar i massor. Men även senare på året kan den som är intresserad av blommor få sitt lystmäte. Här växer till exempel backtimjan, backnejlika, kattfot och brudbröd. En lättgången stig går genom reservatet och upp på åsen. Härifrån har man en milsvid utsikt över omgivningen.

Ås

Tack vare nötdjurens bete har naturreservatet blivit en plats där både blommorna själva och de som älskar dem trivs. Förutom de människor som kommer hit får de blomrika markerna besök av många olika insekter som fjärilar och skalbaggar. Det finns även gott om fåglar här, dock har ortolansparven som länge häckade i området inte synts till på senare år.

Lång historia som betesmark

Enligt äldre kartor har huvuddelen av Sofiebergsåsen alltid nyttjats som betesmark. På 1806 års karta beskrivs området som ”Utmarken emellan sjön och kyrkan, består utom något kärr till större delen af hög, lång och skarp mark af ringa bete och alldeles ingen skog.”

Den beskrivningen stämmer inte med hur det såg ut i början av 1990-talet. Tall och en hade då brett ut sig och växter och djur som är beroende av solljus minskade. Därför togs mycket träd och buskar bort under åren därefter. Backsippan, som vill ha solöppen mark, ökade efter insatserna. Idag hittar du länets största förekomst av backsippor just på Sofiebergsåsen.

Närbild blommor

Backsipporna blommar tidigt på våren.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet eller samla insekter
  • medföra hund som ej är kopplad
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1982
Areal: 9 hektar
Karaktär: betesmark, ås, torräng
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Sofiebergsåsen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.