Tynäs ekhagar

Framförallt är det den västra ekhagen som är värd ett besök. I den halvöppna och kuperade hagmarken står närmare ett trettiotal riktigt gamla och mäktiga ekar. Här är fint under alla årstider, men särskilt tjusigt är det att gå här på våren. Då blommar gullvivorna i backen och småfåglarna sjunger från trädtopparna. Då är det skönt att slå sig ner under en gammal ek och njuta av utsikten över Mälaren.

Gullvivor.

Gullvivan blommar i ekhagarna. Foto: Martin Lindqvist.

Tynäs ekhagar är ett strövvänligt område. Om du tar en promenad här bland de grova ekarna hittar du även stora hasselbuketter, fina enträd, slånbuskar, enstaka äppelträd och öppna blomrika marker. Fågellivet är påtagligt i reservatet. De trivs i de busk- och trädrika markerna. Kanske får du höra en hackspett trumma, en uggla hoa eller se en rovfågel segla över Mälaren.

Hagmarkerna i Tynäs hålls öppna tack vare att kor och får går här på bete. De betar ner gräs och sly och gör en viktig insats för floran och faunan. Betesdjuren är en förutsättning för att de höga naturvärdena ska bevaras även framöver.

Värdefull och historisk bygd

Södra delen av Tosterön där Tynäs ligger är ett vidsträckt och varierande mälarlandskap med åkermarker, hagar och lundområden. Det är inte bara i naturreservatet som du hittar gamla grova ekar och fina miljöer. På åkerholmarna i omgivningen finns flera ekmiljöer som också är trevliga utflyktsmål.

Tynäs är också känt för sina många fornlämningar. Precis innan du kommer fram till naturreservatet finns det en runsten på en liten åkerholme. I reservatets västra ekhage finns även en lämning från en gammal bytomt och flera stenrösen.

Nygamla strandängar

Mellan Mälaren och ekhagarna breder strandängar ut sig. Det är viktiga miljöer för många fåglar som rastar och hittar föda i de blöta markerna. Strandängarna är nyrestaurerade. För några år sedan stod här täta partier med alträd. De har nu huggits bort och stubbarna har frästs ner till marknivå. Det kommer kräva några år med bete och kontinuerlig röjning för att få tillbaka markerna i fint skick.

Förr var det vanligt med öppna betade strandängar ner mot Mälaren. Men när betet upphör slyar markerna snart igen. Det var det som hade hänt i Tynäs innan Länsstyrelsen tog upp betet och tog ner alträden.

ekar

Ekbackarna på våren. Foto: Martin Lindqvist.

Betesdjur i området

Djurhållare
Leif Hedin
0733-346529

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tynäs ekhagar, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt t ex genom blomplockning eller uppgrävning av växter
  • störa djurlivet
  • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
  • göra upp eld
  • göra skada å hägnader eller andra anordningar
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ner inom området

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1955
Areal: 8 hektar
Karaktär: ekhage, strandäng
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Med bil: Från Enköpingsvägen svänger du av på Sundbyvägen (skyltning Sundby park). Fortsätt cirka 500 meter. Vid skolorna tar du vägen till vänster, Tynäsvägen. Vid ladugårdsbyggnaden tar du sedan till höger (skyltning Tynäs). Fortsätt 1 km.

En omarkerad parkeringsficka finns vid sidan av vägen i höjd med naturreservatet.

Med buss: Hållplatsen Strängnäs Sundby Park ligger cirka 1 km väster om reservatet. Här stannar buss 1.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss