Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svalstaskogen

Många olika typer av natur samsas i området. Här finns gammal gran- och tallskog, högre partier med hällar och även sumpskog. Du kan vandra på Sörmlandsleden genom skogen och på våren få se svampen bombmurkla.

Träd och berg med lavar

Tallskog på höjderna. Foto: Kristoffer Almqvist.

Genom naturreservatet går en mindre väg. På ena sidan finner du den täta och bitvis svårframkomliga sumpskogen samt promenadvänlig gran- och tallskog. På den andra sidan finner du ett högre berg med tallskog med gammal gran- och tallskog nedanför.

Opåverkad sumpskog

Sumpskogen består framför allt av tall med en hög ålder kring 150 år men också en hel del lövträd. Den är inte påverkad av skogsbruk och inte heller utdikad vilket är ovanligt för sumpskogar. Här finns gott om stående och liggande döda träd. Svampen tallticka som bara växer på tall som är minst 100 år gammal finns inne i sumpskogen.

Flera hotade arter

På östra sidan om vägen finns senvuxen gran och gammal tallskog där vissa har många hänglavar på sig. I det här området finns också svampar som bombmurkla, motaggsvamp och ullticka som alla är hotade arter.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Svalstaskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • elda, om inte egen ved tagits med
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 41,9 hektar
Karaktär: Barrnaturskog, sumpskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger väster om Nyköping, strax söder om Svalsta samhälle. För att ta sig hit med bil från Nyköping tag väg 800 mot Jönåker och sväng av vid Tuna Motell strax utanför Svalsta samhälle. Parkeringsplats finns inne i reservatet.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Från Nyköping går buss 563 till Svalsta. Från Svalsta är det ca 4 km till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss