Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilsta

Vilsta är ett populärt och välbesökt naturreservat i centrala Eskilstuna. Här finns flera motionsspår, bland annat går Sörmlandsleden genom området. Naturen är omväxlande och kuperad med skogar, öppna marker och den slingrande Eskilstunaån.

EK

Foto: Eskilstuna kommun

Reservatet förvaltas av Eskilstuna kommun.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Vilsta, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåtna vägar och parkeringsplatser.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp eld annat än på därför avsedda platser.
  • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • rida annat än på markerade ridleder samt på till allmän trafik upplåtna vägar.

Det är förbjudet att utan föregående samråd med Eskilstuna kommun

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Undantag från föreskrift C2 medges för naturpedagogisk verksamhet inom ramen för Eskilstuna kommuns Naturskola.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1963, 2011
Areal: 406 hektar, varav 14 hektar vatten
Karaktär: Barrblandskog, Ädellövskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Parkering finns vid Vilsta Fritidscenter och Skjulsta kvarn.

Kollektivt: Buss 6 trafikerar hållplatserna Eskilstuna Fristadstorget - Vilsta Motionscenter.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss