Vilsta

Vilsta är ett populärt och välbesökt naturreservat i centrala Eskilstuna. Här finns flera motionsspår, bland annat går Sörmlandsleden genom området. Naturen är omväxlande och kuperad med skogar, öppna marker och den slingrande Eskilstunaån.

Reservatet förvaltas av Eskilstuna kommun. Besök Eskilstuna kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om området.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåtna vägar och parkeringsplatser.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp eld annat än på därför avsedda platser.
  • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • rida annat än på markerade ridleder samt på till allmän trafik upplåtna vägar.

Det är förbjudet att utan föregående samråd med Eskilstuna kommun

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Undantag från föreskrift C2 medges för naturpedagogisk verksamhet inom ramen för Eskilstuna kommuns Naturskola.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1963, 2011
Areal: 406 hektar, varav 14 hektar vatten
Karaktär: Barrblandskog, Ädellövskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Besök Eskilstuna kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om området.

Sörmlandsledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.