Segelstamosse

Här kan du få riktig naturskogskänsla bara tio minuters resa från Nyköping. Njut av de gamla tallarnas doft och respektingivande ålder. Du har också goda chanser att få se eller höra flera typiska skogsfåglar. Kanske Europas minsta fågel, kungsfågeln, ger sig till känna eller den orädda tofsmesen.

Tallskog

Segelstamosse är ett utmärkt mål för en fin skogspromenad. På sensommaren och hösten finns det goda chanser att fylla korgen med både svamp och bär! Den markerade stigen gör det lätt att ta sig runt i reservatet.

Fin tallskog på hällar och mossar

Här kring bergknallarna vid Segelstamosse kan du njuta av den ljusa och varma tallskogen som breder ut sig över de magra hällmarkerna. Det är lätt att känna att man vandrar genom en riktig naturskog. Vissa träd är uppemot 200 år gamla och döda träd blir liggande där de fallit, till glädje för svampar, mossor, lavar och även insektslarver förstås som sakta gnager sig genom veden.

De äldsta tallarna känner du igen på den kraftiga pansarbarken och den vida plattade kronan. Hittar du tallticka en bit upp på stammen kan du vara säker på att tallen är riktigt gammal – troligen 150 år eller äldre. Blomkålssvamp och grovticka kan också visa sin fruktkroppar vid lika gamla tallar. Håll utkik efter dem. De har ännu inte hittats i reservatet.

Ingen urskog

Även om skogen idag allt mer formas på naturens egna villkor så bär den tydliga spår av de människor som levt i trakten under århundraden. Tydligast är spåren från 1500- och 1600-talen, då järnhanteringen vid Bränn-Ekeby, som bland annat tillverkade kanoner åt kung Karl IX, krävde massor av virke för kolning. Skogen har också använts som betesmark för gårdarnas kreatur, och på myrmarkerna som idag är skogbevuxna har det tidigare slagits hö.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 45,1 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Markerad led

Rundslinga cirka 2,6 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Segelstamosse på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.