Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stenstorps hagkärr

Ett stort sumpskogsområde breder ut sig här. Vatten rinner fram ur marken och bildar källor. På våren och försommaren kan du se flera olika orkidéer och andra sällsynta växter blomma här. Här finns även många sällsynta mossor och lavar.

Kärr

Foto: Maria Rolf.

Sörmlandsledens etapp 30 passerar genom reservatet, men inga andra anlagda stigar finns.

Skogen i området är blandad med både gran, tall, glasbjörk och al. De flesta träden är runt 70 år gamla men en del träd är betydligt äldre. Vissa träd har utvecklat så kallade socklar – en förstärkt rot som hjälper trädet att hålla sig uppe. Socklarna bildas under lång tid. På dem växer ofta många olika mossor och lavar. I området har man troligtvis förr slagit gräs och örter med lie och använt till djurfoder. Senare har man planterat träd och grävt ett dike för att träden skulle växa bättre.

Berggrunden består av kalksten, gnejs med inslag av leptit och ådergnejs. Jordarten är mestadels torv och nedbrutna växtdelar. I södra kanten finns sandig morän.

Reservatet gränsar i nordväst till naturreservatet Djupviksberget. Strax väster om Djupvik finns även reservatet Västra Kulltorp. Norr om reservatet ligger sjön Näsnaren med badplats vid Fagerö.

Sällsynta mossor och lavar

I sumpskogen finns många sällsynta lavar och mossor, bland annat dunmossa, terpentinmossa, hållav, lunglav och kattfotslav. Många tycker att dunmossan är en av våra vackraste mossarter. Den växer i skuggiga kärr med ytligt grundvatten och den bildar fluffiga, blekgröna tuvor eller mattor på marken.

En sällsynt lavart som finns i området är Hållav. Det är en grönblå bladlav med brun eller svart undersida och runda hål på ovansidan. Den lever ofta på klibbal eller på mossiga, skuggiga klippor i sumpskog och kärr.

Artrikt växtliv

I reservatet växer många sällsynta växter såsom brudborste, tibast, skogsvicker, darrgräs och trolldruva. Här finns orkidéerna knärot, spindelblomster, tvåblad, nästrot och Jungfru Marie nycklar. Du även se missne, grönpyrola, lopplummer, kärrbräken, skavfräken, nordbräken, rankstarr, repestarr och skärmstarr.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stenstorps hagkärr, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller repro­duktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 34,4 hektar
Karaktär: barr- och lövsumpskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området ligger sydöst om byn Djupvik i Katrineholms kommun. För att ta sig hit med bil från Katrineholm tag väg 55/56 mot Norrköping, därefter väg 538 mot Björkvik.

Parkeringsplats finns i Djupvik intill vägen. En skogsväg tar dig de sista hundra metrarna till reservatet.

Parkeringen rymmer ca 5 bilar och är samma parkering som till det intilliggande naturreservatet Djupviksberget.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Från Katrineholm går buss 483 till Djupvik.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss