Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Noret

Tycker du om orörd gammal skog så är Noret värd ett besök. Njut av skogens tystnad men lyssna också efter den svagt gnisslande kungsfågeln som hörs från granarna. I den luckiga skogen kan du också träffa på skogsorkidén knärot och på hällarna växer riktigt med gamla tallar med tallticka en bit upp på stammen.

Noresjön. Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservatet ligger svårtillgängligt men den fina skogen och närheten till Noresjön gör området ändå värt att besöka – helst under sommaren.

Naturskog

I en naturskog är skogen oftast skiktad eftersom unga, äldre och riktigt gamla träd växer tillsammans. Det bildas luckor där träd fallit omkull och de gamla träden angrips av svampar och insekter. Torra träd står här och var och trädstammar ligger kors och tvärs.

Artrikedomen är många gånger större än i vanlig produktionsskog. Skogar som de här var vanligare förr och i dag hittar du dem nästan bara i skyddade områden som här i Norets naturreservat.

Orkidén knärot

I mossmattor i riktigt gammal skog trivs orkidén knärot. Den är fridlyst som alla orkidéer och den används inom naturvården som så kallad signalart. I synnerhet när den växer med andra signalarter signalerar den höga naturvärden och att det troligen finns riktigt sällsynta arter i området. Här blommar den under juli och augusti men de små och typiska bladrosetterna kan du se året om under snöfria förhållanden.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Noret, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 27,6 hektar
Karaktär: Barrblandskog, tallskog
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Norets naturreservat ligger på västra sidan av Noresjön cirka 3 kilometer sydväst om samhället Västerljung. Norets naturreservat ligger svårtillgängligt eftersom inga allmänna vägar leder till reservatet. Från Västerljung går det att nå reservatet via ca 3 km promenad eller cykel längs enskilda vägar.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss