Ekeby

I Ekeby kan du ströva i en gammal naturskog och uppleva den rogivande tystnaden bland knotiga tallar, grova granar och mossbeklädda stenar. Men här finns också branta stup och hällmarker där berget lyser vitt av lavar. I den norra delen av reservatet finns en rundslinga. I den södra delen saknas anlagda stigar så där får du ströva fritt på egen hand.

Skog

Till reservatet finns flera ”ingångar”. Rundslingan är cirka 2,5 km lång, och du når den antingen från skogsvägen vid parkeringen i nordväst eller via Hållsta fritidshusområde i nordost. Rundslingan går i kuperad terräng och är inte lämplig för dig som har svårt att gå. I väster går även en bilväg in i reservatet, men där finns ingen markerad stig.
Följer du den markerade stigen från parkeringsplatsen kommer du snart in en frodig granskog med blåbärsris och tjocka mattor av mossa.

Håll utkik efter den lågväxande orkidén knärot som uppskattar äldre skog och ofta växer i mossan på stenar och block. I fuktiga partier kan du också hitta stora bestånd av örten gullpudra. Vandrar du vidare kommer du upp på höjder med hällmark, gles tallskog och lavar i olika nyanser av grått på marken. En liten avstickare på rundslingan tar dig till en plats med fin utsikt över omgivningen.

Om du går här på sommaren eller hösten är det en god idé att ta med sig en korg. Det finns mycket bär och svamp i skogen när det är säsong.

Gammal skog med döda träd

Grova granar sträcker sig högt mot himlen, andra ligger döda på marken eller be­finner sig i olika stadier av nedbrytning. Den döda veden är livsviktig för många lavar, svampar, insekter och fåglar som har svårt att klara sig i dagens skogar. En fågel du kan träffa på här är spillkråkan. Det är en nästan helsvart hackspett som lever i skogar med grova och höga träd.

Bränder gynnar en del växter och djur

Förr var det vanligt att skogen brann, ofta till följd av blixtnedslag. Bränderna bidrog till ett öppet och varierat skogslandskap som är positivt för många insekter, växter, fåglar och svampar. Vissa växter, till exempel svedjenäva, är beroende av bränder för att dess frön ska hettas upp och gro. Svedjenävan kan blomma redan samma år som en skog har brunnit.

Med modern brandbekämpning släcks bränder ofta snabbt. För att gynna de växter och djur som behöver bränd skog ska kontrollerade naturvårdsbränder därför genomföras i reservatet i framtiden. Naturvårdsbränning sker framförallt i områden där det växer gamla tallar som är trängda av yngre granar. Efter en brand dör ofta granarna medan tallarna klarar sig bättre.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 97,6 hektar
Karaktär: granskog, hällmarkstallskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ekeby på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.