Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Båvenöarna

Båvenöarna är ett stort naturreservat med 15 öar och skär mitt i sjön Båven. Området är känt för sitt rika fågelliv och är ett populärt utflyktsmål. Här kan du titta på fåglar, bada, paddla och vandra. Vintertid kan Båven ha väldigt fin skridskois.

Utsikt över sjön Båven

Foto: Per Folkesson.

Båven är en typisk sprickdalssjö med branta bergiga öar och ett största vattendjup på 48 meter. Dessa fiskrika och ostörda vatten lockar till sig många fåglar som kommer hit under våren för att föda upp sina ungar. I reservatet kan du bland annat träffa på stora rovfåglar som fiskgjuse och havsörn liksom storlom och flera hackspettsarter.

Syftet med naturreservatet är att bevara skogen och den övriga vegetationen på öarna för fri utveckling så att åldriga skogsbestånd kan bibehållas. Naturreservatet skall även vara studieobjekt för enskilda besökare, skolor och vetenskapliga institutioner.

Vandra i gammal skog

På de största öarna går det att vandra i gammal naturskog med tallar som är upp till 150 till 200 år gamla. Här finns också många lövträd liksom en och hasselbuskar. Nära stränderna är det gott om alar.

En död gammal jätteek med en omkrets på nästan sju meter står på den södra delen av Fiön. Eken är död sedan ett par decennier tillbaka men är ändå full av liv. På stammen växer lavar och mossor. I veden som långsamt bryts ner av olika svampar finns insekter och andra småkryp. Att eken kunnat bli så stor och grov visar att markerna här på ön var betydligt öppnare förr.

Malen

I sjön lever den stora, fridlysta fisken malen som kan bli upp till 3,6 meter lång och väga 125 kilo. Det finns också gott om matfisk som abborre, gös och gädda. Alla som fiskar i Båven löser förstås fiskekort.

Fågelskyddsområde

 • I sjön Båven och angränsande vatten finns det flera områden som är skyddade för fågellivet. I dessa områden är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig under tiden 1 april till 31 juli. 
Klippudde med skylt om fågelskydd

I Båven finns flera områden med fågelskydd. Fågelskyddsskyltarna anger under vilken tid du inte får besöka området. Foto: Per Folkesson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Båvenöarna, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Skada eller borttaga naturföremål
 • Skada eller förstöra berghällar t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription e dylikt
 • Skada eller borttaga levande eller döda träd eller buskar
 • Plocka blommor, mossor eller lavar
 • Tälta
 • Göra upp eld
 • Medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande; genom att klättra i boträd eller insamla insekter
 • Förtöja eller ankra upp båt mer än ett dygn inom reservatet
 • Släppa ut avloppsvatten från båt eller annan farkost
 • Anordna tävlingar
 • Bedriva lägerverksamhet
 • Bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1989
Areal: 415 hektar varav 80 hektar land
Karaktär: Insjö, hällmarkstallskog,
Kommun: Flen och Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Naturreservatet Båvenöarna ligger mitt i Båven ungefär 6 km sydväst om Stjärnhov och kan bara nås med båt eller via isen vintertid.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss