Vurstusbacken

Kanske har Vurstusbackens naturreservat traktens finaste ekbestånd. Här kan du vandra bland jätteträd som det krävs minst tre personer att omfamna. I några av trädens håligheter trivs fladdermöss, fåglar och många ovanliga småkryp.

Stor ek

Du kan rasta fint under eken. Foto: Per Folkesson.

Det här naturreservatet är lättillgängligt och trevligt att ströva i. Varför inte ha en picknick. På våren kan du njuta av vårblommor som gullvivor och vitsippor men väntar du till sensommaren och hösten är det kanske den fina svampfloran som lockar mest.

Ekar och arter

Norr om vägen som korsar naturreservatet finns det gott om grova, mycket gamla ekar – både unga och gamla. Gamla ihåliga ekar och liggande döda ekgrenar finns lite här och var. Tack vare ekarna får du uppleva en rik och ovanlig fauna och flora här i naturreservatets hagmarker.

Bland svampar och lavar bör du titta särskilt efter korallticka, oxtungsvamp och lunglav. Förutom att de är vackra så är de även viktiga naturvårdsarter och inte särskilt vanliga. Om du har en lupp med dig kan du få syn på almlav, brun nållav och rödbrun blekspik. De växer på de gamla trädens bark och berättar för oss att det här området har höga naturvärden. Letar du vidare kan du säkert hitta fler och ännu oupptäckta rariteter.

Läderbaggen behöver mulm

I träd som blivit ihåliga på grund av svampangrepp och gnagande insektslarver bildas det ofta ett trämjöl som kallas mulm. Mulmen tillförs hela tiden nytt material i form av döda insekter, spillning från alla djur som vistas i håligheten, mer trä som gnags loss av insektslarver och kanske någon död mus och fågelunge. Samtidigt pågår en nedbrytning, ungefär som i en kompost, och det skapas värme. I den här ganska skyddade och varma miljön trivs många av våra hotade småkryp. Flera av dem kan faktiskt inte leva utan rik tillgång på mulm.

Läderbaggen kan inte klara sig utan mulm. Det är främst larven som lever flera år av sitt liv i gnagmjölet i grova ekar eller lindar. Försök att hitta den krypande skalbaggen på grova ekstammar i tidig morgonsol eller sök efter den typiska spillningen i håligheternas mulm. Läderbaggen är en stor skalbagge med dålig flygförmåga som har blivit en viktig symbol för eklandskapets höga naturvärden.

Vurster

Troligen härrör reservatsnamnet Vurstusbacken från den knekt vid namn Vurster som för mycket länge sedan bodde i ett torp i området. Torpet kan du fortfarande se resterna av i södra delen av naturreservatet.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Vurstusbacken, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Elda annat än på anvisad plats
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Medföra okopplad hund annat än vid jakt.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.

Det är inte tillåtet att utan länsstyrelsens tillstånd

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 11,1 hektar
Karaktär: Herrgårdslandskap med grova ekar
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000-område

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 25 km norr om Nyköping och ca 12 km sydost om Sparreholm i närheten av Ripsa kyrka.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss