Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Magsjötorp

Magsjötorp bjuder på naturupplevelser av många olika slag. Du kan också besöka området enbart för alla spännande arters skull. Här hittar du sårläka och orkidén knärot, fällmossa och långfliksmossa och ett stort antal ovanliga lavar och vedsvampar. Sök lite extra på liggande granstammar, kanske får du syn på blackticka – en raritet i hela landet.

Leden är avstängd

Rundslingan i reservatet är avstängd tillsvidare. Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla leden.

Var försiktig!

Sjö

Foto: Per Folkesson.

Östra Magsjön med omgivningar är ett värdefullt område för de flesta – fiskeintresserade, vandrare, svampintresserade, botanister, skridskoåkare och andra naturnjutare. Paddla gärna ut till områdets äldsta skog på Sandviks­holmen där tallticka och grovticka växer på månghundraåriga tallar.

Naturskog

Skogen i Magsjötorp påminner om en naturskog, en skog som fått åldras utan skogsbrukets påverkan. Det finns gott om gamla och döende träd, och träd som fallit omkull och blivit liggande. Här kan insekter, mossor, lavar och svampar ta för sig av den döda veden och du kan hitta kräsna arter som aspgelelav, lunglav och grön sköldmossa. Det är arter som vittnar om en skog värdefull för många djur och växter – en naturskog.

Fattig och rik

Östra Magsjön är fattig på näring men bland annat just därför också rik på arter och naturvärden. Här växer typiska arter som braxengräs och det vackra notblomstret som visar sina blekblå blommor ovanför vattenytan under sensommaren.

I sjöns klara vatten brukar fiskgjuse och flera par storlommar fiska. På botten lever den decimeterlånga fisken nissöga som nattetid jagar insektslarver och små kräftdjur. I sjön finns förstås också gädda och abborre.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Från parkeringen vid Stampmossen drygt 3 kilometer fram och tillbaka.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Magsjötorp, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 23,5 hektar
Karaktär: Näringsfattig sjö, lövrik barrskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger på norra sidan av Östra Magsjön cirka 18 km söder om Strängnäs. Man når reservatet via en markerad stig som börjar vid naturreservatet Stampmossens parkering. För att hitta till parkeringen tar man av från väg 55 mot Kalkbro strax söder om Länna bruk, och följer grusvägen i en kilometer.

Parkeringen rymmer ca 3 bilar och är samma parkering som du använder om du vill besöka det intilliggande naturreservat Stampmossen. Från parkeringen är det cirka 1,2 km till reservatsgränsen.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buss 337 mellan Malmköping och Strängnäs stannar vid hållplatsen Byringe som ligger drygt 2 km norr om naturreservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss