Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ritorp

Mossklädda stenblock, omkullfallna trädstammar, riktigt gamla tallar och granar möter dig som vandrar genom den svårframkomliga terrängen. Om du har orken och kanske ett par grova kängor så har du chans att uppleva gammel­skogen på nära håll och kanske hitta den diskreta men vackra orkidén knärot.

Mossa på stenar

I Ritorp möts du av mosstäckta stenar. Foto: Janni Servin.

Ritorpskogen är bitvis svårframkomlig på grund av den blockiga miljön. Lättast är det att gå om du följer den markerade stig som slingrar sig mellan block och stora träd i områdets centrala delar. Den markerade stigen är cirka 1 km lång.

Skogens utveckling

Från 1800-talet och framåt har skogen vid Ritorp fått utvecklas utan större avverkningar och idag är det svårt att hitta stubbar eller andra tecken på produktionsinriktat skogsbruk. De äldsta delarna av skogen består av gamla tallar och högvuxna granar.

Om hösten kan du med lite tur hitta den läckra blomkålssvampen här – den lever tillsammans med gamla tallar. På andra lika gamla tallar kan du se tallticka en bit upp på stammen. Redan för flera hundra år sedan visste skogsmän att det inte var någon idé att avverka tallar med tallticka eftersom de träden var rötade i kärnveden.

Död ved ger liv

Den döda veden med liggande stammar och stående torrträd gör att många ovanliga mossor, svampar och insekter kan leva i området. Även många fåglar som till exempel den sällskapliga tofsmesen utnyttjar gamla rötade träd för födosök och för att bygga bo i.

Blåsippa

Blåsippan blommar. Foto: Janni Servin.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga cirka 1 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Följ orangeröd markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ritorp, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 14,4 hektar
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 km norr om Julita kyrka.

Från väg 214, sväng av och följ skyltar mot Daviken. Håll vänster vid skylt Bäckstugan, fortsätt förbi Hedäng och vidare fram till Ritorp. Parkeringsplatsen ligger på vänster sida.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busshållplatsen Ritorp ligger i anslutning till naturreservatet. Under skoldagar stannar buss 686 där.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss