Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långaedet

I den kuperade terrängen och på sjöarna kan du vandra, paddla, åka skridskor eller bada. Skogen i reservatet består till största delen av mager hällmarkstallskog, men även bördiga granskogar och lövskog finns i området. De branta dalsidorna och den bitvis smala sjön gör området spektakulärt och mycket välbesökt.

Utsikt över nedre Marviken

Utsikt över nedre Marviken. Foto: Maria Rolf.

Värdefulla växter och djur

Flera rödlistade arter och signalarter finns i området, till exempel fjärilen fetörtsblåvinge. Den lever i anslutning till reservatets solexponerade klippor i syd-sydvästläge. Under de senaste 30 åren har fjärilen minskat kraftigt i Sverige och är i dag rödlistad och klassad som starkt hotad.

För att bevara de värdefulla naturtyperna och arterna kommer Länsstyrelsen att genomföra flera skötselåtgärder, exempelvis frihuggning av värdefulla träd, borttagande av gran samt naturvårdsbränningar.

Besök Marviken och Sörmlandsleden

Reservatet utgörs av en ca 3,5 km lång sträcka av Marvikenförkastningen, från Falkberget i norr ned till Marvikarnas naturreservat. Det omfattar även delar av sjöarna Mellanmarviken och Nedre Marviken.

Sörmlandsleden och den blåmarkerade Marviksleden går genom reservatet. Genom sjösystemet passerar även en kanotled.

Sörmlandsleden

Sörmlandsleden går genom reservatet. Foto: Maria Rolf.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Långaedet, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med följande undantag:
    – insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • samla in ryggradslösa djur

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 170,6 hektar
Karaktär:
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Långaedet ligger norr om Marvikarna-Krampans naturreservat. Du når området lättast via Sörmlandsleden eller från sjön.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss