Tingstuhöjden

Tingstuhöjden är ett tätortsnära område i norra delen av Strängnäs. Här växer framförallt tallskog. I området finns ett motionsspår som är flitigt använt.

Tingstuhöjden är som namnet antyder kuperat och det finns flera utsiktspunkter med vyer över Strängnäs och Mälaren. Passa på att besöka St Eskils källa när du är här. Enligt legenden har källan sprungit fram på den plats där Södermanlands apostel, St Eskil, stenades till döds i slutet av 1000-talet.

Tingstuhöjden förvaltas av Strängnäs kommun. Kontakta Strängnäs kommun för mer information om området.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturvårdsområdet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • skada naturföremål eller marken
  • medvetet störa eller skada djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, plakat, skylt eller inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • framföra motordrivet fordon annat än på därför anvisade vägar
  • parkera på annat än anvisade platser
  • rida på annat än anvisade leder
  • på störande sätt använda radioapparat, grammofon bandspelare, musikinstrument o dyl

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 61,3 hektar
Karaktär: Hällmarktallskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Strängnäs kommun
Skyddsområde: Naturvårdsområde

Mer information

Kontakta Strängnäs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill veta mer om reservatet.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Tingstuhöjden på Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster