Slängbäcken

Slängbäcken är ett spännande besöksmål för dig som är botaniskt intresserad. Den kalkpräglade skogen bjuder på växter och svampar som du kanske inte ser varje dag. Naturreservatet har inga leder, parkeringsplatser eller andra anordningar för besökare.

Nedre del av trädstam, styltrötter i sumpmark

Alarna har socklar när de växer i sumpmarken. Foto: Amanda Lidén.

Skogen kring Slängbäcken har en speciell växtlighet. Det är tack vare den kalkhaltiga marken. Du som gillar att botanisera kan se flera ovanliga växter och svampar här. En raritet är det rödlistade gräset storgröe.

Artrikedom

Reservatets artrikaste del är området kring Slängbäcken. Här växer rikligt med gullpudra, brudborste, rankstarr och ormbär. Även växterna springkorn, tvåblad, dvärghäxört, skärmstarr och tandrot finns här, tillsammans med en mängd ormbunkar. I reservatet finns också svampar som visar att det är kalkrikt. Till exempel svavelriska och taggsvampar av släktet Hydnellum.

Skog i förändring

Skogen i naturreservatet har drabbats hårt av angrepp från granbarkborre. De flesta granar har dött. Det som varit en granskog kommer snart att se helt annorlunda ut. Det är intressant att se hur skogen utvecklas. Kom på besök igen om några år och se hur det ser ut då!

Växt med blad i rosett på stjälk

Ormbär. Foto: Amanda Lidén.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Slängbäcken, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal: 21 hektar
Karaktär: Kalkpräglad skog, bäckdråg
Kommun: Katrineholms kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Slängbäckens naturreservat ligger ca 3 km sydöst om Strångsjö. Från Strångsjö, åk mot Forssjö och ta av mot Glindran. Vid korsningen mot Sörgölet börjar vägen mot Slängbäcken på den motsatta sidan, vägen är stängd för obehörig trafik och naturreservatet nås härifrån till fots. Det är en promenad på 1,5 km, sedan ligger naturreservatet strax söder om vägen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss