Svanviken

Det här fina området för fågelspaning och strövtåg ligger på gångavstånd från Nyköpings tätort. Som besökare kan du studera gravfältet från järnåldern och upptäcka en mångfald av djur och växter. Missa inte att gå ut på utsiktsplattformen och spana ut över vassarna och lyssna på våren.

Från parkeringen går en led till en utsiktsplattform. Leden är anpassad för funktionshindrade och går även ut i sumpskogsområdet. Från plattformen får du en god utsikt över fågellivet på betesängarna. Sörmlandsleden går förbi reservatet i norr.

Området har varit bebott länge. Här finns bland annat spår av gamla åkrar och gravfält från järnåldern. Under 1500-talet levererade Kungsladugården spannmål och andra varor till slottet Nyköpingshus. En karta från 1700-talet visar att Lindbacke var en del av en större hagmark, som stadens borgare arrenderade. Strandängarna var delvis slåttermarker som gav hö för vintern.

I och med landhöjningen har havsviken blivit till en våtmark. Här rastar många fåglar under vår och höst.

Örtrika enbackar

Idag betar kor i området. I enbackarna växer bland annat kattfot, mandelblom, styvmorsviol och ängsskallra. Här kan du också se flera småfåglar som grönfink och hämpling.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada mark eller berggrund inom område
 • gräva upp växter eller skada markvegetationen
 • avsiktligt störa fågellivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • framföra moped eller annat motorfordon vid sidan av därför avsedda vägar
 • på störande sätt använda bandspelare, radiomottagare eller liknande

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Hans Sandberg

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1981
Areal: 122,9 hektar
Karaktär: äldre kulturlandskap, våtmark
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.