Svanviken

Det här fina området för fågelspaning och strövtåg ligger på gångavstånd från Nyköpings tätort. Som besökare kan du studera gravfältet från järnåldern och upptäcka en mångfald av djur och växter. Missa inte att gå ut på utsiktsplattformen och spana ut över vassarna och lyssna på våren.

Spång till plattform

Från parkeringen nedanför Ryssbergens skidbacke går en led till en utsiktsplattform. Leden är anpassad för funktionshindrade och går även ut i sumpskogsområdet. Från plattformen får du en god utsikt över fågellivet på betesängarna. Sörmlandsleden går förbi reservatet i norr.

Området har varit bebott länge. Här finns bland annat spår av gamla åkrar och gravfält från järnåldern. Under 1500-talet levererade Kungsladugården spannmål och andra varor till slottet Nyköpingshus. En karta från 1700-talet visar att Lindbacke var en del av en större hagmark, som stadens borgare arrenderade. Strandängarna var delvis slåttermarker som gav hö för vintern.

I och med landhöjningen har havsviken blivit till en våtmark. Här rastar många fåglar under vår och höst.

Örtrika enbackar

Idag betar kor i området Lindbacke som är den östra delen av reservatet. I enbackarna växer bland annat kattfot, mandelblom, styvmorsviol och ängsskallra. Här kan du också se flera småfåglar som grönfink och hämpling.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada mark eller berggrund inom område
 • gräva upp växter eller skada markvegetationen
 • avsiktligt störa fågellivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • framföra moped eller annat motorfordon vid sidan av därför avsedda vägar
 • på störande sätt använda bandspelare, radiomottagare eller liknande

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1981
Areal: 122,9 hektar
Karaktär: äldre kulturlandskap, våtmark
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Svanviken på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.