Svanviken

Det här fina området för fågelspaning och strövtåg ligger på gångavstånd från Nyköpings tätort. Som besökare kan du studera gravfältet från järnåldern och upptäcka en mångfald av djur och växter. Missa inte att gå ut på utsiktsplattformen och spana ut över vassarna och lyssna på våren.

Avstängd bro

Gångbron över Kilaån är avstängd eftersom den inte är säker.

Spång till plattform

Spången genom vassen leder ut till plattformen. Foto: Länsstyrelsen.

Från parkeringen nedanför Ryssbergens skidbacke går en led till en utsiktsplattform. Leden går genom sumpskogsområdet. Från plattformen får du en god utsikt över fågellivet på betesängarna. Sörmlandsleden går förbi reservatet i norr.

Området har varit bebott länge. Här finns bland annat spår av gamla åkrar och gravfält från järnåldern. Under 1500-talet levererade Kungsladugården spannmål och andra varor till slottet Nyköpingshus. En karta från 1700-talet visar att Lindbacke var en del av en större hagmark, som stadens borgare arrenderade. Strandängarna var delvis slåttermarker som gav hö för vintern.

I och med landhöjningen har havsviken blivit till en våtmark. Här rastar många fåglar under vår och höst.

Örtrika enbackar

Idag betar kor i området Lindbacke som är den östra delen av reservatet. I enbackarna växer bland annat kattfot, mandelblom, styvmorsviol och ängsskallra. Här kan du också se flera småfåglar som grönfink och hämpling.

Tillgänglighet

Från parkeringen är stigen tillgängliggjord fram till plattformen. Vid parkeringen finns ett tillgänglighetsanpassat dass. Längs spången fram till plattformen finns några mötesplatser. Det är en bit emellan dem och det är därför svårt att se till nästa mötesplats. Ute på plattformen finns ett fikabord som inte har en utskjutande del. Det finns också bänkar längs spången och på plattformen. Leden är cirka 350 meter lång.

På gång i Svanviken

Länsstyrelsen har fällt granar i området Lindbacke i reservatet som är angripna av insekten granbarkborre. Angripna granar är farliga eftersom de kan falla och för att undvika olyckor har vi tagit bort de angripna träden. Träden kommer att ligga kvar i cirka ett år och sedan flisas. Innan de flisas är det farligt att vistas i området som är markerat med skyltar i området.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Svanviken, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada mark eller berggrund inom område
 • gräva upp växter eller skada markvegetationen
 • avsiktligt störa fågellivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • framföra moped eller annat motorfordon vid sidan av därför avsedda vägar
 • på störande sätt använda bandspelare, radiomottagare eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1981
Areal: 122,9 hektar
Karaktär: äldre kulturlandskap, våtmark
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Svanviken ligger i direkt anslutning till Nyköping, omedelbart väster om Oxelösundsvägen. Från staden tar man sig lättast till naturreservatet genom Idbäcksområdet. I Stenbärsvägens förlängning leder en gång- och cykelväg under Oxelösundsvägen.

Du kan också komma till naturreservatet längs Sörmlandsleden från Stora Kungsladugården.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss