Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fyrberget

Fyrbergets består av två berg som sluttar ned mot havet i Bråviken. Hit kommer du för att bada, fiska eller vandra genom den häftiga hällmarkstallskogen. Från utsiktsplatsen kan du njuta av den storslagna vyn över havet med alla kobbar och skär.

Hav

Utsikt över Bråviken. Foto: Länsstyrelsen.

Fyrberget är ett spännande område med branta bergssluttningar, gammal hällmarkstallskog och blankslipade hällar mot havet. Här kan du hitta rester efter gruvbrytning från 1300-talet och en gammal grav från brons- eller järnålder (1800 f.Kr – 1050 e.Kr) i form av ett stenröse.

Genom området kan du vandra på flera olika stigar, till exempel går Sörmlandsledens etapp 37 genom reservatet. På toppen av Fyrberget kan du njuta av utsikten vid den iordningställda utkiksplatsen med bord och bänkar. Vill du bada vid badstrand finns en badplats strax utanför reservatet. Här finns även ett dass.

Brant kust

Fyrberget är en del av Kolmårdens branta sydsida som löper längs hela Bråvikens norra kuststräcka. Bergen har bildats genom en förkastning och är ofta 50–60 meter höga. Även under vattenytan märks förkastningen med djup på nedåt 60 meter.

Gammal skog

På de branta sluttningarna ner mot Östersjön växer hällmarkstallskog med knotiga och vindpinade tallar. Här kan du bland annat hitta gammelgranlav, tallticka och blomkålssvamp, arter som visar att skogen är gammal och har höga naturvärden. En annan spännande art är krushättemossa, som växer som små gröna kuddar direkt på barken av hassel, rönn, och andra lövträd. Namnet har den fått för att bladen krusar och vrider sig vid torka.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Fyrberget, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer förstörs

Det är även förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 25,6 hektar
Karaktär: hällmarkstallskog, klippor, löv- och barrblandskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Med bil: Från Nävekvarn, ta Utterviksvägen mot Uttervik ca 350 meter, därefter sväng höger in på Skeppsviksvägen och fortsätt ca 1 km, därefter tag höger. Parkering vid badplats.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Buss 561 kör från Nyköping till Nävekvarn. Ingen bussförbindelse mellan Nävekvarn och Fyrbergets naturreservat finns. Det är cirka 1,2 kilometer att gå på väg.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss