Igelbålen

Mest känt är reservatet för sina många och vackra orkidéer. Naturen är varierad och här finns sjö, kärr, gungfly, hagmark och skog. Vid sjön finns ett trevligt vindskydd med eldplats.

Spång över myr

Från Båsenberga friluftsområde når du naturreservatet genom att följa en cirka 2 km lång markerad led. Promenaden till naturreservatet är fin och leden går längs en gammal kyrkstig. Väl framme vid naturreservatet går leden runt själva sjön. Vissa delar av kärret består av förrädiska gungflymarker, men på de blötare partierna ligger en träspång så att du enkelt ska kunna ta dig fram.

Vid sjön ligger också ett vindskydd med eldstad där du kan grilla korv och njuta av utsikten och stillheten. Orkidéerna växer i det öppna och kalkrika rikkärret norr om själva sjön. Bland annat kan du få se myggblomster, knottblomster, ängsnycklar och kärrknipprot här.

Lien går åter varm

Våtmarken norr om sjön användes för myrslåtter under nästan hela 1800-talet. Delar av markerna betades sedan på hösten. Ängsskötseln upphörde i slutet av 1890-talet och i mitten av 1900-talet upphörde betesdriften. Kärret började så sakta växa igen. Igelbålen blev naturreservat år 1998 och sedan dess har flera insatser gjorts för att gynna den rika floran. Idag slås återigen kärret med lie och i hagmarkerna går djur på bete.

Ovanliga mossor

Mossorna i kärret är typiska för rikkärr och flera ovanliga arter finns här. Orsaken till att kärret är så rikt på kalk och olika arter är för att marken genomströmmas av ett kalkhaltigt och ytligt grundvatten. Vattnet sipprar delvis fram ur källor i den omgivande fastmarken.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda annat än på särskilt anvisad plats
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär
 • plocka eller samla lavar eller svampar med undantag för matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller, reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • rida eller cykla

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 18,5 hektar
Karaktär: sjö, rikkärr, hagmark
Kommun: Vingåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Om Igelbålen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.