Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Igelbålen

Mest känt är reservatet för sina många och vackra orkidéer. Naturen är varierad och här finns sjö, kärr, gungfly, hagmark och skog. Vid sjön finns ett trevligt vindskydd med eldplats.

Spång över myr

Foto: Pernilla Lindström

Från Båsenberga friluftsområde når du naturreservatet genom att följa en led som är cirka 1 km fram till naturreservatet. Promenaden till naturreservatet är fin och leden går längs en gammal kyrkstig. Väl framme vid naturreservatet går leden runt själva sjön. Rundan är knappt 1 kilometer från reservatsgränsen. Vissa delar av kärret består av förrädiska gungflymarker, men på de blötare partierna ligger en träspång så att du enkelt ska kunna ta dig fram.

Vid sjön ligger också ett vindskydd med eldstad där du kan grilla korv och njuta av utsikten och stillheten. Orkidéerna växer i det öppna och kalkrika rikkärret norr om själva sjön. Bland annat kan du få se myggblomster, knottblomster, ängsnycklar och kärrknipprot här.

Lien går åter varm

Våtmarken norr om sjön användes för myrslåtter under nästan hela 1800-talet. Delar av markerna betades sedan på hösten. Ängsskötseln upphörde i slutet av 1890-talet och i mitten av 1900-talet upphörde betesdriften. Kärret började så sakta växa igen. Igelbålen blev naturreservat år 1998 och sedan dess har flera insatser gjorts för att gynna den rika floran. Idag slås återigen kärret med lie och i hagmarkerna går djur på bete.

Ovanliga mossor

Mossorna i kärret är typiska för rikkärr och flera ovanliga arter finns här. Orsaken till att kärret är så rikt på kalk och olika arter är för att marken genomströmmas av ett kalkhaltigt och ytligt grundvatten. Vattnet sipprar delvis fram ur källor i den omgivande fastmarken.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga cirka 5 kilometer fram och tillbaka till den södra parkeringen. Cirka 4 kilometer från parkeringen vid slalomklubben. Följ orange/orangeröd markering.

Kort led (300 meter fram och tillbaka) upp till rastplats på höjd finns mitt i reservatet. Följ blå markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Igelbålen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda annat än på särskilt anvisad plats
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär
 • plocka eller samla lavar eller svampar med undantag för matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller, reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • rida eller cykla

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 18,5 hektar
Karaktär: sjö, rikkärr, hagmark
Kommun: Vingåker
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Igelbålen ligger norr om Båsenberga friluftsområde som nås från väg 52 i Vingåker. Parkera vid någon av skidbackens parkeringar.

Från Båsenberga friluftsområde når du naturreservatet genom att följa en markerad led. Från parkeringen vid slalombacken är det det cirka 1,5 kilometer fram till reservatet. Från den södra parkeringen är det cirka 2 kilometer fram till reservatet.

Kartnål till parkeringen vid slalombacken, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartnål till den södra parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss