Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uttervik

Längs den vackra Tunabergskusten i kan du njuta av utsikten, den speciella floran och det rika fågellivet. Här blommar murgröna och är du uppmärksam och försiktig och dessutom har tur kan du få se den hotade hasselsnoken ligga i en klippskreva och smälta sin föda.

Trädstam

Foto: Sofia Fast.

Vandra gärna längs några av de många stigar som genomkorsar området. Utterviks naturreservat är värdefullt för friluftslivet tack vare närheten till bostadsbebyggelse och att Sörmlandsleden som går genom området och inte minst tack vare det fina läget vid Tunabergskusten.

Nyckelbiotoper och signalarter

Skogen här är så fin och värdefull att Skogsstyrelsen har bedömt att stora delar är nyckelbiotoper. Här växer gamla träd och död ved finns här och var i olika stadier av förmultning.

Signalarter är också typiskt för nyckelbiotoper. De berättar för oss att här är naturvärdet högt och att det troligen finns riktigt sällsynta arter i området. Arter som kanske ännu inte har upptäckts. Tallticka och den fridlysta orkidén knärot är exempel på signalarter i Utterviks naturreservat. Tallticka hittar du på tallar som hunnit bli 150 år eller äldre. De sitter ofta en bit upp på stammen. Knärot blommar med vita diskreta blommor under sommaren men de små bladrosetterna syns i mossan hela året om inte snön täcker marken. Även den värmeälskande murgrönan är en signalart.

Rödlistade arter

Det finns många rödlistade arter i reservatet. Att en art finns med på den svenska rödlistan betyder att den har det besvärligt på något sätt. Att den till exempel minskar i antal. Oftast beror problemen på att artens favoritmiljöer växer igen eller förstörs på annat sätt.

Om skogen avverkas innan den blivit 100 år får till exempel vedsvampen tallticka problem. Skalbaggen reliktbock behöver också riktigt gamla tallar för att överleva. De träden finns i Utterviks naturreservat.

Det ädla lövträdet ask angrips sedan några decennier av en svampsjukdom och antalet friska träd minskar i hela landet. Askar finns fortfarande i naturreservatet.

Orkidéerna nästrot och tvåblad, slåtterfibbla och den lilla vedtrappmossan (ca 1 cm) är andra exempel på rödlistade arter i reservatet. Hör du ett svagt men regelbundet gnisslande inne skogen, ungefär som ett gnisslande hjul på avstånd, kan det vara Europas minsta fågel – kungsfågeln. Det är inte riktigt klarlagt varför den minskar så mycket i antal att den måste tas med i rödlistan.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Uttervik, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 65,8 hektar
Karaktär: Förkastningsbrant, hällmarkstallskog, blandskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Utterviks naturreservat ligger intill Utterviks fritidshusområde, 5 kilometer söder om Buskhyttan, 3 km söder om Tunabergs kyrka och 16 km söder om Nyköping. Sörmlandsleden etapp 38 passerar genom området.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss