Jaktstuguskogen

Jaktstuguskogen bildades redan år 1919 och är därmed Södermanlands äldsta naturreservat. I reservatet hittar du en barrskog som är ungefär 150 år gammal. Ta med dig svampkorgen om du kommer hit på hösten.

Sjö

Jaktstugusjön ligger mitt i reservatet. Foto: Maria Rolf.

Det är svårt att ta sig fram i skogen

Du ser säkert att många träd har dött i skogen här. Insekten granbarkborre har angripit granar i skogen och många träd har dött. Det kan vara svårt att ta sig fram i skogen nu och det finns risk för att träd faller. Så småningom kommer de döda träden att bidra till att arter får nya livsmiljöer och kanske kommer en artrik naturskog bildas.

Var försiktig!

En enklare stig tar dig från parkeringsfickan fram till området kring Jaktstugusjön. Här kan du välja att gå en liten rundslinga innan du tar dig tillbaka till parkeringen. Stigen som helhet är cirka 2,5 kilometer lång.

Reservatet är varierat med flera höjder och åsar omväxlande med låglänta områden. I skogen finns rikligt med block och både stående och döda träd. Stigen hålls framkomlig och träd som fallit över stigen läggs åt sidan.

Fåglar och mossor

 I den gamla skogen finns ett rikt fågelliv med bland annat flera hackspettarter. I området finns även flera intressanta mossor som till exempel grön sköldmossa, rörsvepemossa och kammossa.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga cirka 2,5 kilometer fram och tillbaka till parkeringsfickan.

Följ orange markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Jaktstuguskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • tälta
  • elda
  • rida
  • framföra motordrivet fordon
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1919
Areal: 52,9 hektar
Karaktär: barrskog, tjärn
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Sparreholm.

En mycket liten omarkerad ficka för parkering finns utmed väg 53, cirka 700 m söder om rondellen där väg 57 och väg 53 möts.

En stig utgår från parkeringsfickan och leder in i reservatet.

Med buss: Hållplatsen "Nybygget" ligger några hundra meter öster om reservatet. Följ väg 53 några hundra meter till parkeringsfickan och följ sedan leden in i reservatet. Hållplatsen trafikeras av buss 701 mellan Nyköping och Eskilstuna.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss