Jaktstuguskogen

Jaktstuguskogen bildades redan år 1919 och är därmed Södermanlands äldsta naturreservat. I reservatet hittar du en barrskog som är ungefär 150 år gammal. Ta med dig svampkorgen om du kommer hit på hösten.

Sjö

Jaktstugusjön ligger mitt i reservatet.

En enklare stig tar dig från parkeringen fram till området kring Jaktstugusjön. Här kan du välja att gå en liten rundslinga innan du tar dig tillbaka till parkeringen. Stigen som helhet är cirka 1,5 kilometer lång.

Reservatet är varierat med flera höjder och åsar omväxlande med låglänta områden. I skogen finns rikligt med block och både stående och döda träd. Stigen hålls framkomlig och träd som fallit över stigen läggs åt sidan.

Fåglar och mossor

 I den gamla skogen finns ett rikt fågelliv med bland annat flera hackspettarter. I området finns även flera intressanta mossor som till exempel grön sköldmossa, rörsvepemossa och kammossa.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • tälta
 • elda
 • rida
 • framföra motordrivet fordon
 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1919
Areal: 52,9 hektar
Karaktär: barrskog, tjärn
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Jaktstuguskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.