Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malmköping

I Malmköpings naturreservat kan du ströva i en gammal skog där stora delar aldrig har utsatts för modernt skogsbruk. Här finns tallar, granar och olika sorters lövträd. Det är ett omtyckt strövområde, inte minst eftersom Sörmlandsleden går genom reservatet. Området passar för besök året om, men kanske särskilt under sommar och höst när svampar och bär finns att plocka.

Stig i skog

Foto: Janni Servin.

Följer du Sörmlandsleden går du på en väg där folk färdats under mycket lång tid tillbaka. Kanske kom de första djuren och människorna just den här vägen när inlandsisen hade smält undan. Åsen höjer sig mer än 35 meter över Hosjön, som gränsar till Malmköpings naturreservat i nordost. Sörmlandsleden är vältrampad, men det finns även mindre stigar som korsar huvudleden. Det är därför enkelt att ströva runt i området och hitta ”rundslingor” och lämpliga promenader.

Håll gärna utkik efter den lågvuxna orkidén knärot med sina små vita och ­fint håriga blommor. Den växer ofta i mossan på stenar och block. I reservatet kan du också hitta den skira lilla växten grönpyrola.

Vi har tagit ner döda träd för att göra leden säkrare

I Malmköpings naturreservat har många granar dött av granbarkborre under de senaste åren. Under januari 2023 har länsstyrelsen tagit ner de döda träd som riskerar att falla över Sörmlandsleden och en del andra stigar i området.

Träd som kapats vid stig

Träden har kapats av en liten skördare (skogsmaskin) för att göra arbetet effektivt. Den skapar en variation i utförandet och har sågat av träden på högre höjd för att skapa en mer naturlig känsla. Foto: Martin Lindqvist.

 

Träden kommer att få ligga kvar bredvid stigen som död ved. Vi är medvetna om att det kan se ”skräpigt” ut men död ved är viktig för många av skogens invånare. Träden multnar efterhand och blir tillhåll för smådjur och organismer så som skalbaggar, tusenfotingar, gråsuggor, snäckor och svampar. Tillsammans återför de näringen från veden till jorden så att kommande generationer av örter, träd och buskar får kraft att växa upp. Samtidigt är smådjuren näring för fåglar som hackspettar, trastar, bofinkar och många andra som underhåller oss under promenaderna i skogen.

De fällda granarna sprider inte längre granbarkborre eftersom barkborren bara är intresserad av levande och precis nydöda träd. Även om många träd har tagits ner finns det döda träd kvar i skogen som kan falla över stigar, så var fortsatt uppmärksam på detta när du vandrar i naturreservatet!

Gamla ståtliga tallar

Längs med åskrönet – och även nere i sänkorna – växer grova tallar som är flera hundra år gamla. Gammeltallarna har tjock bark och knotiga grenar som reser sig som höga pelare mot himlen. På många av tallarna har barken blivit slät och spruckit upp i decimeterstora bitar, man brukar kalla detta för krokodilbark eller pansarbark. Det är något som kännetecknar just gamla tallar.

En och annan tallticka kan man också se växa på träden. Även det signalerar att det rör sig om gamla träd eftersom talltickan brukar visa sig först när tallen är 150 år gammal. För att gynna de gamla tallarna så ”frihuggs” de med jämna mellanrum. Konkurrerande träd som växer för tätt inpå jättetallarna huggs bort och lämnas i reservatet som död ved. Den döda veden gynnar många svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.

Och granar…

Det finns även många gamla granar i reservatet. I den norra delen av reservatet är terrängen mer storblockig. Här har granskogen utvecklat en utpräglad intern dynamik. Detta innebär att gamla träd faller, förmultnar och ger plats för en yngre generation att växa upp. Det ger en olikåldrig skog med mycket död ved.

I sydost finns ett område med äldre granskog och flera ovanliga svamparter. Här kan du hitta till exempel dropptaggsvamp, skarp dropptaggsvamp och granticka. På flera av de gamla granarna växer också gammelgranslav. Alla dessa arter växer just i gamla skogar med höga naturvärden.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Malmköping, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997, utvidgat 2012
Areal: 23,5 hektar
Karaktär: åsbarrskog, granskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, liten del även Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 km nordväst om Malmköpings tätort, direkt intill skogskyrkogården. Parkeringsplatser finns vid kyrkogården, längs med Landsvägsgatan och inne i Malmköpings samhälle. Busshållplatsen Landsvägsgatan ligger i direkt anslutning till naturreservatet. Den trafikeras av exempelvis buss 701.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss