Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hållet-Marieberg-Stenbro

Hållet-Marieberg-Stenbro är ett skogsområde som ligger utmed Nyköpingsån mitt i Nyköping. Området har ett stort nät av stigar, löpslingor och promenadvägar.

Stig i lövskog

Foto: Nyköpings kommun

Träspång

Foto: Nyköpings kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan än iordningställd grillplats som är utmärkt i fastställd skötselplan
  • göra åverkan på stenblock eller berghällar genom t.ex. ristning, eldning, målning e. dyl.
  • störa eller skada djur och bon
  • medföra katt, hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • tälta eller anordna lägerverksamhet utan kommunens tillstånd
  • skada träd vid uppsättning av affisch eller tavla i samband med tävlingar, tipspromenader och dyl. Affischerna skall plockas direkt efter avslutad verksamhet
  • köra motorbåt eller dyl. på ån.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 65 hektar
Karaktär: Lövskog, å
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings
kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Nyköpings kommun är förvaltare. Kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter när det gäller reservatet. För mer information, besök Nyköpings kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hitta hit

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län