Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hållet-Marieberg-Stenbro

Hållet-Marieberg-Stenbro är ett skogsområde som ligger utmed Nyköpingsån mitt i Nyköping. Området har ett stort nät av stigar, löpslingor och promenadvägar.

Stig i lövskog

Foto: Nyköpings kommun

Träspång

Foto: Nyköpings kommun.

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Hållet-Marieberg-Stenbro, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld på annan än iordningställd grillplats som är utmärkt i fastställd skötselplan
  • göra åverkan på stenblock eller berghällar genom t.ex. ristning, eldning, målning e. dyl.
  • störa eller skada djur och bon
  • medföra katt, hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • tälta eller anordna lägerverksamhet utan kommunens tillstånd
  • skada träd vid uppsättning av affisch eller tavla i samband med tävlingar, tipspromenader och dyl. Affischerna skall plockas direkt efter avslutad verksamhet
  • köra motorbåt eller dyl. på ån.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 65 hektar
Karaktär: Lövskog, å
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings
kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Hållet-Marieberg-Stenbro ligger mitt i Nyköping, cirka 10 minuters gångavstånd från Stora Torget. Hållet sträcker sig mellan Brunnsgatan, E4:an och Nyköpingsån, strax norr om vårdcentralen Åsidan.

Kollektivt: Naturreservatet ligger i direkt anslutning till tätorten. Flera hållplatser och linjer finns att välja mellan.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss