Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter.

Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vi har våra lokaler centralt i Nyköping.

Länsstyrelsen är en attraktiv arbetsplats, där vi satsar på gott ledarskap och medarbetarskap samt uppmuntrar och stimulerar våra medarbetare till ett friskt och hälsosamt liv, med balans mellan arbete och fritid.

Vi erbjuder bland annat:

  • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
  • Friskvårdsbidrag 1800 kronor per år
  • Möjlighet till distansarbete finns
  • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
  • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
  • Förkortad arbetstid inför röda dagar
  • Förmånlig semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
  • Förmånligt arbetstidsavtal
  • Subventionerad ersättning för läkarbesök, läkemedel, kiropraktor och naprapat
  • Aktiviteter via personalföreningen: kulturella och sociala aktiviteter, innebandyträningar, subventionerade gymbesök med mera.

Statliga förmåner och villkor på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med bred kompetens, stort engagemang och helhetssyn samordnar vi arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djur­skydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Många olika kompetenser

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, biologer, ingenjörer, veterinärer, arkitekter, agronomer, geoekologer och många fler. Vi är cirka 180 medarbetare.

Länsstyrelsen i Södermanlands län står för ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt. Detta gäller såväl i externa sammanhang som internt mellan länsstyrelsens medarbetare. Exempelvis genomgår alla våra medarbetare utbildning i mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering.

I medborgarens tjänst

För oss på Länsstyrelsen, liksom för alla statsanställda, finns grundläggande principer som är utgångspunkten för allt vårt arbete.

Vi som arbetar på Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans också identifierat tre viktiga värden, Helhetssyn, Ansvar och Respekt.

Statsanställdas värdegrund på Arbetsgivarverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss