Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Bergö

Här kan du uppleva ett typiskt avsnitt av den sörmländska skärgården, ströva i gammal skog och bada från klippor. På den stora ön finns störningskänsliga fåglar, därför är större delen av Stora Bergö fågelskyddsområde.

Vrak i vik

På Lilla Bergö finns fina klippor och i sundet ligger ett vrak. Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservatet Stora Bergö ligger utanför Studsvik och gränsar till både Stendörrens och Ringsö naturreservat. Utöver huvudön Stora Bergö ingår Lilla Bergö, Kuggholmarna samt några mindre öar i naturreservatet. Stora Bergö domineras av ett större bergsmassiv och når en höjd på 29 meter på södra delen av ön. Tar du dig upp till högsta punkten väntar en fantastisk, vidsträckt utsikt över skärgården.

  • Större delen av ön Stora Bergö är fågelskyddsområde och det är förbjudet att gå iland på ön mellan 1 februari och 15 augusti.

Skogen på Stora Bergö är ungefär 120 år gammal, men många träd är mycket äldre än så. Gamla tallar med pansarbark och spärrgreniga kronor avlöser döda och förvridna torrfuror och tallågor som ger goda livsmiljöer för olika arter. På norra delen av ön står en gammal tall med en meterbred stam.

Svampar och insekter i gammal skog

Svamparna gränsticka och tallticka har hittats på ön. De är båda på listan över rödlistade arter i Sverige. Tallticka förekommer rikligt i den gamla tallskogen och växer på träd som har en ålder över cirka 150 år. En tallticka kan bli mycket gammal, minst 50 år.

Ett par exemplar av gränsticka har hittats på liggande döda granar i en lite fuktigare och mer skyddad del av skogen. Arten är ovanlig i länet och är ett tecken på att skogen är gammal och orörd av skogsbruk.

Insekten granbarkgnagare finns också i naturreservatet. Som larv lever den i barken på mycket gamla granar.

Växter som gynnas av bete

På ön finns blommor och gräs som gynnas av bete. Här blommar till exempel blåsuga, stor blåklocka, brudbröd, svinrot och knägräs. Det tyder på att det tidigare har funnits betesdjur på Stora Bergö.

Ljung blommar hav och öar

Från Stora Bergö mot Stendörren. Foto: Länsstyrelsen.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stora Bergö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 117 hektar
Karaktär: Skärgård, hälltallskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, fågelskyddsområde

Hitta hit

Naturreservatet ligger i skärgården utanför Studsvik och nås endast med båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss