Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bresshammars hage

Bresshammars hage är ett strövområde som ligger på sydvästra delen av Tosterön, vid tätorten Abborrberget. Naturreservatet förvaltas av Strängnäs kommun.

Tallar och klippa vid vatten

Nära badplatsen i reservatets södra del är det tallskog och berg med utsikt mot Mälaren. Foto: Maria Rolf.

I reservatet finns det till största delen blandskog med tall, ek, björk med inslag av hassel, sälg och rönn. Förutom naturvärdena rymmer området ett flertal fornlämningar. I området finns även en badplats.

Lövskog

Genom den nu frodiga skogen i de gamla betesmarkerna går en stig. Foto: Maria Rolf.

Mer information

Strängnäs kommun har bildat och förvaltar naturreservatet. Kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter.

Naturreservat i Strängnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Bresshammars hage, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • rida eller cykla
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • skada eller förstöra berghällar t.ex. genom eldning, bergborrning, mejsling, målning, inhuggning av inskription eller liknande åtgärder
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan Strängnäs kommuns tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • utan Strängnäs kommuns tillstånd anordna tävlingar
  • tälta
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet

Det är inte tillåtet att utan tillstånd fån Strängnäs kommun fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 17 hektar
Karaktär: Blandskog, gamla grova träd
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Strängnäs kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger väster om Abborrberget och söder om Bresshammars idrottsplats i norra delen av Strängnäs tätort. Från Strängnäs, åk Tosteröbron fortsätt på Enköpingsvägen norrut. För den södra parkeringen svänger du vänster vid vägskyltning "Abborrberget S". För den norra parkeringen svänger du vänster vid vid vägskyltning "Abborrberget N Bresshammar". Därefter tar du höger och sedan vänster.

Kollektivtrafik: Naturreservatet ligger i nära anslutning till tätorten. Hållplatsen Enköpingsvägen som trafikeras av buss 3 och 332 ligger ett par hundra meter öster om reservatet.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss