Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronskogen-Stenby äng

Kronskogen-Stenby äng är ett populärt friluftsområde i Eskilstuna. Här finns flera motionsspår och stigar. En del sträckor är tillgängliga för rullstolsburna. I reservatet kan du njuta av artrika skogsmiljöer, ekbacken Stenby äng och ett ljust och levande odlingslandskap.

Lövträd och hage

Foto: Eskilstuna kommun

Förvaltare av naturreservatet är Eskilstuna kommun.

Vinter i reservatet

Foto: Eskilstuna kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • cykla, rida eller köra häst och vagn på annat än bilvägar och särskilt upplåtna vägar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motordrivet fordon på annan plats än därtill upplåtna vägar och parkeringsplats.

Vidare är det förbjudet att utan tillstånd från ansvarig kommunal nämnd:

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • fånga och samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2000, 2005, 2013
Areal: 142,6 hektar
Karaktär: Lövskog, barrskog, naturbetesmark med grova ekar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna
kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Kronskogen-Stenby äng på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län