Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronskogen-Stenby äng

Kronskogen-Stenby äng är ett populärt friluftsområde i Eskilstuna. Här finns flera motionsspår och stigar. En del sträckor är tillgängliga för rullstolsburna. I reservatet kan du njuta av artrika skogsmiljöer, ekbacken Stenby äng och ett ljust och levande odlingslandskap.

Lövträd och hage

Foto: Eskilstuna kommun

Förvaltare av naturreservatet är Eskilstuna kommun.

Vinter i reservatet

Foto: Eskilstuna kommun

Mer information

Eskilstuna kommun har bildat och förvaltar naturreservatet.

Kronskogen-Stenby äng, Eskilstuna kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kronskogen-Stenby äng, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • cykla, rida eller köra häst och vagn på annat än bilvägar och särskilt upplåtna vägar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motordrivet fordon på annan plats än därtill upplåtna vägar och parkeringsplats.

Vidare är det förbjudet att utan tillstånd från ansvarig kommunal nämnd:

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • fånga och samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2000, 2005, 2013
Areal: 142,6 hektar
Karaktär: Lövskog, barrskog, naturbetesmark med grova ekar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kronskogen-Stenby äng ligger 4 kilometer väster om Eskilstuna centrum. Parkering för funktionsnedsatta med särskilt tillstånd finns vid Stenby äng.

Kollektivt: Naturreservatet ligger i direkt anslutning till tätorten och det finns gott om busshållplatser i närheten av reservatet.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss