Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Bötet

Stora Bötet har ett rikt fågelliv och är därför ett omtyckt område för fågelskådare. Om du besöker myren i Stora Bötet på vårvintern kan du få chansen att se och höra orrspelet – en vildmarksupplevelse i särklass. Sörmlandsleden passerar reservatet och har även en rundslinga upp på Bötesberget.

Myr

Höst i Stora Bötet. Foto: Per Folkesson.

Det är myren som utgör grunden för områdets höga naturvärden. Stora Bötet utgör ett av länets största myrområden med mossar och kärr. På grund av detta är området klassat som riksintresse för naturvården. Mosseplanen är delvis glest bevuxen med lågväxta tallar. I öster finns en tjärn, Gälkhyttedammen.

Snö

Vintertid. Foto: Länsstyrelsen.

Myrens fåglar och växter

Det stora myrområdet har ett rikt fågelliv med häckande tranor och flera and- och vadararter samt gott om ugglor vissa år. Fina orrspel förekommer på myren varje år. De glesa tallmossarna domineras av skvattram och odon. På tuvorna växer ljung, kråkris och tranbär. Stränderna kring Gälkhyttedammen har vassar av främst blad- och kolvass.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda annat än på särskilt anvisad plats efter Sörmlandsleden
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 324,4 hektar
Karaktär: myrmark, mosse, kärr
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping