Stora Bötet

Stora Bötet har ett rikt fågelliv och är därför ett omtyckt område för fågelskådare. Om du besöker myren i Stora Bötet på vårvintern kan du få chansen att se och höra orrspelet – en vildmarksupplevelse i särklass. Sörmlandsleden passerar reservatet och har även en rundslinga upp på Bötesberget.

Myr

Höst i Stora Bötet. Foto: Per Folkesson.

Det är myren som utgör grunden för områdets höga naturvärden. Stora Bötet utgör ett av länets största myrområden med mossar och kärr. På grund av detta är området klassat som riksintresse för naturvården. Mosseplanen är delvis glest bevuxen med lågväxta tallar. I öster finns en tjärn, Gälkhyttedammen.

Snö

Vintertid. Foto: Länsstyrelsen.

Myrens fåglar och växter

Det stora myrområdet har ett rikt fågelliv med häckande tranor och flera and- och vadararter samt gott om ugglor vissa år. Fina orrspel förekommer på myren varje år. De glesa tallmossarna domineras av skvattram och odon. På tuvorna växer ljung, kråkris och tranbär. Stränderna kring Gälkhyttedammen har vassar av främst blad- och kolvass.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stora Bötet, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda annat än på särskilt anvisad plats efter Sörmlandsleden
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 324,4 hektar
Karaktär: myrmark, mosse, kärr
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 3,3 km söder om Tuna kyrka. Med bil: Kör väg 800 mellan Nyköping och Jönåker (gamla E4:an). Sväng mot Nävekvarn vid Tuna kyrka. Kör ca 5 km till korsningen Lunda skog, ta vänster och kör ca 2 km till Gälkhyttedammen.

Parkeringen rymmer ca 3 bilar.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss