Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björndalsbergen

Vandra genom en gammal barrskog med gott om tallar och flera ovanliga arter. Genom reservatet går flera stigar och Sörmlandsleden går precis vid gränsen. I skogen kan du plocka vanliga matsvampar och bär. I södra delen finns en utsiktsplats med vacker vy över sjön Klämmingen.

Trädstammar

Foto: Länsstyrelsen.

Den gamla barrskogen ligger på höjderna och är omkring 100 till 130 år gammal. En del tallar är över 200 år. I lägre delar finns en barrblandskog som har höga naturvärden. I barrblandskogen finns en mosaik av mindre sumpdråg, vattendrag, stående döda och liggande träd, vilket ger viktiga livsmiljöer för många arter. I Björndalen har tidigare bedrivits jordbruk, vilket idag märks i form av igenvuxen ängs- och åkermark och en lövblandad barrskog. Där växer exempelvis lönn, lind, ek och fågelbär.

Djur och växter

Omgivningarna kring Björndalsbergen har historiskt sett präglats av återkommande bränder, vilket också lämnat sina spår i naturreservatet. I reservatet finns exempelvis de brandgynnade arterna skarp dropptaggsvamp och nattskärra.

I naturreservatet har många arter hittats, särskilt av svampar och fåglar. Här finns bland annat de rödlistade svamparna kandelabersvamp, gräddticka, kilporing och tallticka. Gräddticka är en art som växer på mjuk och murken ved av framför allt gran. På platser där gräddticka växer förekommer ofta flera andra rödlistade arter. Fågelarter som noterats är till exempel mindre hackspett, nattskärra och tretåig hackspett. Orre och pärluggla finns i omgivningarna runt Björndalsbergen och kan ibland påträffas i naturreservatet.

Utsikt över vatten

Foto: Länsstyrelsen.

Markerad led

Rundslinga cirka 3,5 kilometer fram och tillbaka till parkeringen.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Björndalsbergen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2013
Storlek: 68,5 hektar
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Området ligger ca 1,5 mil norr om Gnesta. Åk från Laxne och sväng av på den lilla grusvägen som är skyltad med ”Guldsmedsmora”. Vägen följer sjön Klämmingens strand och leder till en parkering.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållplatsen Lilla Hammarbosäter ligger cirka 1,5 km väster om reservatet. Hållplatsen trafikeras endast enstaka gånger per dag av buss 543.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss