Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjellskäfte

En av Södermanlands finaste barrskogar hittar du i Fjellskäftes naturreservat. Skogen ligger på en rullstensås. Här dominerar granen i åsgroparna medan tallen växer i sandsluttningarna ovanför. Flera generationers omsorg om skogen gör att du idag hittar många träd som är runt 200–300 år gamla kring Fjellskäfte.

Tallkronor

De gamla tallarna i reservatet är imponerande höga. Foto: Maria Rolf.

Fjällskäfte passar alla som är sugna på en promenad i en riktigt gammal skog med höga träd, myrstackar och ett rikt fågelliv. En markerad led tar dig runt i området, och du kan även fortsätta längs en omarkerad stig norrut för att komma fram till sjön Lören. Terrängen i området är bitvis brant och småblockig med flera åsgropar. Det gör att du som har svårt att gå kan ha svårt att ta dig fram utanför den breda stigen uppe på åsen. Den som har lätt för att röra sig i skog och mark kan fortsätta promenaden även på den del av stigen som går nedanför åsen.

Området har länge varit ett uppskattat besöksmål. Visste du till exempel att Fjellskäfte har haft kungligt besök? Under hösten 1892 bodde Prins Eugen här. Han blev förtjust i den vackra miljön och målade en tavla med motiv från skogen.

Stig i grankog

Stigen på åsen är bred och något kuperad. Foto: Maria Rolf.

Dagens skötsel av skogen

Fjellskäfte naturreservat bildades år 2003. Då hade området sedan länge värnats på eget initiativ av familjen som äger marken. Gammal tall och gran har sparats genom åren vilket har lett till den fantastiska miljö du finner i naturreservatet idag. Det virke som plockats ut ur skogen har i stort sett begränsats till vindfällen.

Numera sköter Länsstyrelsen reservatet. Bland annat genomförs gallringar av yngre gran. Det görs för att gynna de gamla tallarna och de arter som är beroende av gammal tallved, exempelvis den åttafläckiga praktbaggen och timmertickgnagaren. Tanken är att åtgärderna ska efterlikna de störningar som finns i naturskogar, exempelvis efter en brand eller en storm.

Tallstammar

Den fina tallskogen i reservatet. Foto: Per Folkesson.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslingan är cirka 3 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Om Fjellskäfte på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vid jakt
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 29 hektar
Karaktär: åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax norr om gården Fjällskäfte, cirka 16 km nordost om Katrineholm. Reservatet finner du genom att från väg 214, mellan Eskilstuna och Julita, ta av till väg 682 mot Svalboviken. Några hundra meter innan Fjällskäfte finner du naturreservatet på höger sida. Sväng höger mot Bie, reservatets parkering ligger strax till höger.

Kartnål till parkeringen via Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Knektbacken ligger precis norr om naturreservatet. Hållplatsen trafikeras av buss 683, men endast under skoldagar och bara enstaka turer om dagen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping