Fjellskäfte

En av Södermanlands finaste barrskogar hittar du i Fjellskäftes naturreservat. Skogen ligger på en rullstensås. Här dominerar granen i åsgroparna medan tallen växer i sandsluttningarna ovanför. Flera generationers omsorg om skogen gör att du idag hittar många träd som är runt 200–300 år gamla kring Fjellskäfte. En markerad led tar dig upp på åsen och tillbaka vilket gör det lätt att njuta av det natursköna området.

Fjällskäfte passar alla som är sugna på en promenad i en riktigt gammal skog med höga träd, myrstackar och ett rikt fågelliv. Terrängen i området är bitvis brant och småblockig med flera åsgropar. Det gör att du som har svårt att gå kan ha svårt att ta dig fram. Men för den som har lätt för att röra sig i skog och mark väntar en vacker promenad. En markerad led tar dig runt i området, och du kan även fortsätta längs en omarkerad stig norrut för att komma fram till sjön Lören.

Området har länge varit ett uppskattat besöksmål. Visste du till exempel att Fjellskäfte har haft kungligt besök? Under hösten 1892 bodde Prins Eugen här. Han blev förtjust i den vackra miljön och målade en tavla med motiv från skogen.

Dagens skötsel av skogen

Fjellskäfte naturreservat bildades år 2003. Då hade området sedan länge värnats på eget initiativ av familjen som äger marken. Gammal tall och gran har sparats genom åren vilket har lett till den fantastiska miljö du finner i naturreservatet idag. Det virke som plockats ut ur skogen har i stort sett begränsats till vindfällen.

Numera sköter Länsstyrelsen reservatet. Bland annat genomförs gallringar av yngre gran. Det görs för att gynna de gamla tallarna och de arter som är beroende av gammal tallved, exempelvis den åttafläckiga praktbaggen och timmertickgnagaren. Tanken är att åtgärderna ska efterlikna de störningar som finns i naturskogar, exempelvis efter en brand eller en storm.

Den fina tallskogen i reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vid jakt
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 29 hektar
Karaktär: åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.