Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klövberget

Finn stillheten i varierade gamla skogsmiljöer, njut av vacker utsikt över sjön Klämmingen och vandra i kuperad terräng. Tänk på att i delar av reservatet är det fågelskydd med tillträdesförbud 1 februari – 15 augusti. Besök gärna området under hösten när det inte är tillträdesförbud. Sörmlandsleden passerar strax öster om reservatet.

Högt berg, klippa med skog vid sjö.

Vy mot Klövberget från andra sidan Klämmingen. Foto: Ylva Linnman.

  • Större delen av Klövberget omfattas av fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1 februari – 15 augusti. Fågelskyddet sträcker sig också en bit ut i sjön Klämmingen, utanför reservatet.

Varierad skog

I Klövberget kan du uppleva skiftande naturmiljöer, allt ifrån karg hällmarkstallskog till frodvuxen granskog, små sumpskogsområden och örtrik lövskog, men framförallt finns här barrnaturskog med ett stort inslag av lövträd. Områdets gamla skog i kombination med att det ligger i en lite otillgänglig och avlägsen trakt ger en känsla av vildmark och stillhet. Här kan man njuta av lugnet och tystnaden.

Terrängen är till stora delar kuperad och Klövberget störtar brant ner i sjön Klämmingen. I reservatets nordöstra del kan du ströva utmed vattnet eller hitta någon trevlig plats att sitta på och blicka ut över sjön.

Tallar, blåbärsris, öppen skog

Tallskog. Foto: Karl-Joel Sundholm.

Intressanta växter

Vid Sandängen i reservatets norra del kan du fortfarande se spår av äldre tiders bruk då några åkrar eller ängar hävdades här. De öppna markerna har växt igen med skog, men på Sandängen finns en intressant örtflora fortfarande kvar. Här kan du till exempel hitta vårärt och vippärt och om våren få se vackert blommande tibast och vätteros. Även gulsippa och svart trolldruva har noterats vid Sandängen.

Gräs och lövträd, ormbunkar.

Sandängen på våren. Foto: Ylva Linnman.

Stig i öster

En stig går genom reservatets östra del. Om du kommer norrifrån, på Sörmlandsleden som går över bäcken mellan Djupviksjön och Klämmingen, ser du strax början på stigen där den leder in i reservatet mot Sandängen. När stigen har passerat Sandängen gör den en stigning upp mot höjderna vid Klövberget för att sedan åter gå utför ner till vägen mellan Sjöåsa och Linnhuvudet (eller Linnhuve som man säger lokalt). Denna stig går utanför fågelskyddsområdet. Under höst och tidig vinter kan du avvika från stigen och gå in i fågelskyddsområdet i reservatets västra delar. Där har du på många håll en fantastisk utsikt över Klämmingen och landskapet bortom den.

Längre ut på sjön går en kanotled (utanför fågelskyddsområdet som sträcker sig 100 meter ut från land). Sörmlandsleden går strax öster om reservatet och vidare söderut mot Djupvikens och Lugnets naturreservat. Här finns möjligheter för dig som vill göra en längre vandring och besöka flera naturreservat.

Utsikt över vatten och skog från högt berg.

Utsikt från Klövberget. Foto: Ylva Linnman.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Klövberget, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka, samla in eller gräva upp växter, mossor, svampar eller lavar, undantaget bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs eller så att den lokala populationen påverkas negativt
  • framföra motordrivet fordon

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 44,5 hektar
Karaktär: Lövrik barrnaturskog, hällmarkstallskog, lövskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Fågelskyddsområde

Hitta hit

Klövbergets naturreservat ligger vid sjön Klämmingens nordöstra brant, fågelvägen ca 2 km sydöst om Laxne och ca 12 km västsydväst om Nykvarn.

Kollektivtrafik: Närmaste busshållplats, Alsjötorp, ligger utmed väg 223, ungefär 2 km väster om reservatet. Buss 543 trafikerar sträckan Läggesta-Laxne-Gnesta.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss