Nävsjön

Vid Nävsjöns östra strand ligger detta område med uråldriga tallar. Här finns tallar som bedöms ha en ålder på omkring 250 till 350 år. Området kring naturreservatet och sjön är ett populärt friluftsområde som lockar besökare året runt. När sjön fryser på vintern kan du åka skridskor eller pimpla. På sommaren kan du ta ett uppfriskande bad i någon liten vik.

Tallskog

Du kan vandra runt hela sjön på Sörmlandsleden. Längs leden finns många bord, grillplatser och spänger. Även vindskydd med möjlighet till övernattning finns. Följer du Sörmlandsleden runt sjön kommer du också till det fina naturreservatet Nävsjömossen som ligger på andra sidan länsgränsen. Rundslingan är ca 8 kilometer lång och går mestadels nära sjön.

I Nävsjön finns inplanterad ädelfisk och sjön är därför ett populärt besöksmål för fritidsfiskare. Pröva gärna din fiskelycka men lös fiskekort först. Fiskeföreningen Nävsjöns fiske säljer fiskekort i en automat och hyr även ut små roddbåtar.

Ovanliga insekter

Ett kännetecken för naturskog är att det finns gott om murkna stubbar, torrträd och annan död ved. I den döda veden finns det mycket liv. Här trivs många ovanliga insekter, svampar, lavar och mossor. Just i Nävsjöns naturreservat har flera mycket ovanliga insekter noterats. Här finns bland annat nästtjuvbagge och skrovlig flatbagge.

Tallar med spår av brand

En skog som har får utvecklas fritt eldhärjas också med jämna mellanrum. I Nävsjöns naturreservat finns spår av tidigare skogsbränder, så kallade brandljud. Du kan till exempel se förkolnader på gamla tallar.

Fågelliv

Har du tur kan du i den storslagna naturen kring Nävsjön få se skymten av rovfåglar så som ormvråk, havsörn, fiskgjuse och några mindre falksorter. På vårkanten kan du också höra storlommens säregna sång.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 4,9 hektar
Karaktär: Gammal tallskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000