Stensund

Du kan njuta av den vackra Östersjökusten och de åldrande barrskogsmiljöerna och dessutom kan du till exempel leta efter ovanliga växter och svampar. Det finns gott om sådana här.

Kust

Utsikt vid havet. Foto: Anna Ingvarson.

Naturreservatet är ett lättillgängligt skogsområde med gott om stigar, motionsspår och flera eldstäder och utsiktsplatser. Om du vandrar längs Sörmlandsleden, etapp 56, som passerar nära stranden i områdets södra del kan du göra avstickare norrut för att upptäcka de skogsklädda delarna.

Kalkbarrskogens flora

Tack vare att berggrunden i naturreservatet innehåller stråk av kalksten påverkas markkemin så att vissa arter gynnas. I Sörmland är det ovanligt med kalkmarker så därför är kalkgynnade arter som sårläka och orkidéerna skogsknipprot, tvåblad och nästrot ganska ovanliga. Stenfrö är en kalkgynnad och sällsynt art som du också har möjlighet att hitta i reservatet. Den är släkt med förgätmigej, den är värmeälskande och trivs i torra och steniga marker.

Rödlistade arter

Inte mindre än 11 rödlistade arter har du möjlighet att hitta i Stensunds naturreservat. Kanske finns det ännu fler så leta gärna. En nationell rödlista är en sammanställning av olika arters status eller risk för att dö ut i landet. Så alla arter på den svenska rödlistan har det jobbigt på olika sätt. Oftast hamnar de på rödlistan för att deras favoritmiljöer växer igen eller försvinner på annat sätt.

I naturreservatet finns två rödlistade träd, alm och ask, som har det riktigt besvärligt på grund av svampsjukdomar. Slåtterfibbla är en vackert gul blomma med en stor bladrosett tryckt mot marken. Den har minskat kraftigt under lång tid för att slåtter- och betesmarker växer igen. Bland områdets rödlistade svampar kan du lätt känna igen tallticka som växer på stammen av mycket gamla tallar. Även den storvuxna jättekamskivlingen är lätt att känna igen om du har med dig en bra svampbok.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stensund, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • Anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 25,3 hektar
Karaktär: Kalkpåverkade naturtyper som betespräglad barrblandskog och havsstrandäng.
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservat ligger vid Stensunds folkhögskola ca 3 km öster om Trosa tätort. P-plats för besökare till naturreservatet finns vid folkhögskolan. En särskild P-plats för rörelsehindrade finns centralt i området.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss