Väsby

Vid sjön Öljarens strand hittar du Väsbys vackra ekhage. De gamla ekarnas vida kronor ger området karaktär och det är lätt att hitta skugga under dem soliga sommardagar. Vid stranden kanske du ser en häger långsamt lämna sin fiskeplats.

Ekar

Vår i ekhagen. Foto: Janni Servin.

I den lättströvade hagmarken kommer du också att hitta många fina blommor – prästkrage, jungfru Marie nycklar, ängsvädd och många fler. Ett vårbesök i Väsby ekhage är bästa sättet att få ta del blåsippor, gullvivor och liljekonvaljer. Andra sorters blommor kan du njuta av hela sommaren och en bit in på hösten.

Ha gärna en picknick bland ekarna en solig dag när ängsskäran blommar i september. Från Väsby naturreservat är det nära till Julita gård och allt som erbjuds där.

Ekar

Eken är mångfaldens träd. Visste du att gott och väl 500 arter är beroende av ek som värdträd. Ytterligare lika många arter utnyttjar eken som ett bra, men kanske inte sitt enda, alternativ. Det kan alltså räcka med ett besök vid en enda ek för nya upptäckter dag efter dag – kikare och lupp rekommenderas. Helst ska eken vara gammal, gärna ihålig och innehålla gnagmjöl eller mulm som det brukar kallas. Barken bör vara riktigt grov så att lavarter och insekter kan hitta det speciella mikroklimat som de söker.

Här i Väsby naturreservat bör du titta särskilt efter ekens vedsvampar. Blekticka växer till exempel ofta på undersidan av döda ekgrenar. Ekticka kan bli mycket gammal, kanske 75 år, och växer en bit upp på stammen. Den köttiga men vackra oxtungsvampen däremot blir bara ett år och bryts ner sent på hösten.

Bålgetingar och andra insekter

Många insekter har hittats i Väsby naturreservat. Eksplintbaggen tillhör de mest ovanliga. Larven behöver torr, död och helst solbelyst ekved för att överleva. De miljöerna är inte så vanliga i landet så därför går det inte heller så bra för eksplintbaggen. Den är hotad och upptagen på den svenska rödlistan.

I ihåliga ekar bor ofta den stora bålgetingen. Några hundra individer är inte ovanligt i ett samhälle. Den surrar respektingivande när den flyger iväg för att fånga en fluga eller en mindre geting. Men var inte orolig, bålgetingen tillhör de absolut fredligaste av våra getingar och sticker mycket sällan en människa.

Om du skulle hitta den sällsynta skalbaggen läderbagge, eller den typiskt cylinderformade spillningen som den lämnar efter sig i mulmen (gnagmjöl i ihåliga träd), så har du gjort ett riktigt fynd.

Ekar sjö

Mot sjön Öljaren. Foto: Janni Servin.

Betesdjur i området

Djurhållare
Claes Tamm
0707-31 68 89

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Väsby, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Gräva upp eller plocka blommor eller skada träd och buskar
  • Döda, jaga eller fånga djur, skada, fotografera eller bortföra ägg eller bo, vidtaga annan åtgärd, som kan störa djurlivet
  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Framföra motordrivet fordon
  • Medföra husdjur inom området
  • Skräpa ner med plåt, glas, plast, papper, avfall eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1967
Areal: 14,1 hektar
Karaktär: Ekhage
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000-område

Hitta hit

Väsby naturreservat ligger vid stranden av sjön Öljaren väster om Julita i Katrineholms kommun. Området nås med bil från väg 214 mellan Äs och Läppe.

En ficka finns utmed vägen vid skylten "Naturreservat". Tänk på att det är en busshållplats.

Buss 405 stannar vid hållplatsen som heter Västerängen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss