Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjällmossen

Fjällmossen ligger i hjärtat av Kolmården på båda sidor av gränsen mellan Södermanlands och Östergötlands län. Det är ett stort område med skogar, sjöar och vidsträckta myrar. Här kan du vandra på slingrande stigar och njuta av vildmarken och tystnaden.

Låga träd och mosse

Foto: Per Folkesson.

En mycket stor del av reservatet består av öppen myrmark. Ute på myrarna finns små ”öar” med urskogsliknande tallskogar. Runt myrarna växer barrskogar med inslag av lövträd. Landskapet är flackt, men från uppstickande bergknallar har du en ­fin utsikt över landskapet. Platsen påminner om nordligare breddgrader och det är mycket trevligt att skida över området.

Sörmlandsleden passerar genom reservatet och flera avstickare finns längs med leden. Gör till exempel ett besök vid Lilla Göljen som ligger precis vid länsgränsen. Det är en fin skogstjärn med ett vindskydd och en eldstad där du kan äta din matsäck och övernatta. Här är det en njutning att se ut över vattnet och lyssna på tystnaden. Ett par torrdass finns också i reservatet. Flest anordningar och leder för besökare hittar du på Östgötasidan.

Mossar och kärr

I myrmarkens täcke av olika vitmossor är det ont om syre. Det innebär att döda växter inte förmultnar utan omvandlas till torv. Myrar brukar delas in i mossar och kärr. Mossarna får allt sitt vatten från nederbörden, medan kärren främst bevattnas från grundvattnet eller via bäckar.

Vinterfoder från myren

Den fuktiga miljön har stor betydelse för många arter inom både växt- och djurriket. I reservatet växer bland annat hjortron, rosling och skvattram. Här går det också att hitta den mycket ovanliga orkidén mossnycklar. Förr använde traktens bönder troligen delar av Fjällmossen som slåttermark för att få vinterfoder till sina djur.

Orrar, tranor och andra fåglar

De orörda myrarna och skogarna är viktiga miljöer för många fåglar. Det är ett viktigt område för både de arter som stannar till och rastar och för de som häckar och föder upp sina ungar. Tidigt på våren pågår stora orrspel ute på myren, och tjäder trivs i de omgivande skogarna. Från myren kan du också höra tranornas trumpetande. Fiskgjuse, kungsörn, ugglor och andra rovfåglar kan du regelbundet se här. Bland de typiska fåglarna på myren märks också grönbena, storspov, tofsvipa, ängspiplärka och sånglärka.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Fjällmossen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • köra eller parkera motordrivet fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • bryta kvistar, fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande
 • störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd, fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka, eller måla
 • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1999
Areal: 305 hektar (Södermanland), 516 hektar (Östergötland)
Karaktär: myr, tallskog
Kommun: Nyköping och Norrköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Med bil: Reservatet Fjällmossen är ett skogsområde i Kolmården, cirka 6 km sydväst om Ålberga. Reservatet ligger på båda sidor om länsgränsen mellan Södermanland och Östergötland.

Parkeringar finns på flera ställen. För att nå parkering i östra delen nära Sörmlandsleden åk från Jönåker mot Kvarsebo. Ta höger mot Vrångsjö och följ skyltning mot naturreservatet och parkering. Parkering finns också i norra delen och den nås på småvägar söderut från Ålberga.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss