Sörfjärden

För den fågelintresserade är Sörfjärden ett givet utflyktsmål, men även andra besökare har mycket att upptäcka i denna klassiska fågellokal. Följ stigen som går in i reservatet och upp på den mäktiga rullstensåsen. Här får du en magnifik vy över glittrande vatten, strandängarna och de stora vassbältena. Fortsätter du norrut kan du om våren se backsippa, gullviva, mandelblom och kattfot.

Utsikt över vatten

Utsikt över Sörfjärden. Foto: Martin Lindqvist.

Sörfjärden ligger vid en grund och näringsrik vik av Mälaren. Landskapet runt om är flackt. Här varvas bördiga jordbruksmarker med alléer, skogsdungar och gamla grova lövträd. Den äldre bebyggelsen, kyrkorna och fornlämningarna vittnar om att platsen varit bebodd länge.

Själva naturreservatet domineras av en rullstensås som höjer sig ungefär 15 meter över Sörfjärdens vattenyta. På den södra delen av åsen växer det blandskog. Andra delar av reservatet, som strandzonen och ön Koholmen, består av öppna marker som betas av får och kor. Floran är mycket artrik och här hittar du många typiska hagmarksblommor.

Stigen som leder in i området är lättgången. Den är markerad med blått och börjar vid reservatsskylten vid golfbanan. Stigen går först i golfbanans kant och viker sedan upp på åsen och vidare norrut längs reservatets gräns. På vägen tillbaka kan du ströva längs stranden genom betesmarken.

Besök gärna Rördrommens fältstation när du är här. Stationen ligger strax söder om reservatet och bedriver forskning och inventeringsarbete kring Sörfjärden. Här finns bland annat ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn, utställningar och en badplats.

Naturreservatets officiella namn är Söderfjärden men eftersom fjärden heter Sörfjärden kallas reservatet också det.

Fågelrikt område

Vid Sörfjärdens stränder och vassområdena finns det gott om fåglar. Från vassbältet kan du ibland höra rördrommen trumpeta. Lätet påminner om ljudet som uppkommer när du blåser i en tom glasflaska. Brun kärrhök är en annan fågel som du kan få se när den glidflyger över vassen. Runt 250 fågelarter har setts i området genom åren. Av dessa häckar ungefär hälften regelbundet i Sörfjärden.

 • Notera att det är tillträdesförbud till reservatets vassområden under fåglarnas häckningstid 1 april till 15 juli.
Kor

Betesmarker vid Sörfjärden. Foto: Martin Lindqvist.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Naturreservatets officiella namn är Söderfjärden.

Söderfjärden, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • uppgräva eller plocka blommor eller skada träd eller buskar
 • döda, jaga, fånga eller skada djur samt att fotografera eller bortföra ägg/bo eller vidta annan åtgärd som kan störa djurlivet
 • tälta
 • göra upp eld
 • medföra husdjur inom området
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
 • årligen under tiden 1 april - 15 juli med båt färdas genom eller uppehålla sig inom de i reservatet ingående vasspartierna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1968
Areal: 209 hektar
Karaktär: rullstensås, betesmark, strandäng
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger norr om Strands gård på västra sidan av Sörfjärden i Mälaren. Åk på gamla E20 (väg 900) mellan Eskilstuna och Strängnäs. Kommer du från Eskilstuna-hållet kör du förbi Kjulaås. Knappt två kilometer efter att du har passerat under motorvägen tar du vänster vid vägskylten som visar mot Strand och Söderfjärdens naturreservat.

Parkera vid golfbanans parkering till vänster om vägen. Reservatets informationstavla står vid vägen strax norr om parkeringen. Därifrån är det några hundra meter att gå till fots innan du är framme i reservatet.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss