Glindranåsen

Glindranåsen ligger söder om sjön Viggaren. Naturreservatet består av en drygt fem kilometer lång rullstensås. Åsen höjer sig fem till tio meter över de omgivande markerna och hela sträckan är smal och har en mycket markerad ryggform. Du når lätt krönet av åsen på en väg som går uppe på krönet.

Väg vid sjö

Vägen som går genom reservatet.

Åsen är bevuxen med barrskog där tall dominerar. Längs med vattnet växer också lövträd, främst björk. Du kan enkelt uppleva åsen till fots genom de vägar som går genom naturreservatet eller via Sörmlandsleden som passerar genom områdets nordvästra del.

I naturreservatet finns ett rikt fågelliv. Här kan du få syn på arter som strömstare, stjärtmes, gök, trädpiplärka, nötskrika, korp, bofink, större korsnäbb och gulsparv.

Sörmlandsleden etapp 28 Strångsjövägen – Viggaren går genom norra delen av åsen.

Föreskrifter

Det är förbjudet att uttaga grus ur omförmäld del av åsen.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1956
Areal: 24,9 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat