Kråkholmen

Kråkholmen är en rullstensås som går som en udde i Båven. En bro leder över till udden från fastlandet. Det är en rullstensås som har riktningen nordväst till sydost vilket återspeglar inlandsisens rörelse.

Ö från ovan

Kråkholmens naturreservat bildades enbart för att skydda åsen från grustäkt och bebyggelse. Det innebär att skog i reservatet inte är skyddad från avverkning och andra skogliga åtgärder. Kråkholmens naturreservat skyddades redan 1957 som naturminne.

Naturreservatet består av en grusås eller rullstensås. Grusåsarna har ofta riktningen nordväst till sydost vilket återspeglar inlandsisens rörelse under avsmältningsperioden. Det är just här i östra Svealand som landets största rullstensåsar finns. Men så väldigt vanliga är de inte och flera är skadade efter många års täktverksamhet. Stora mängder åsmaterial har genom åren använts vid vägdragningar, husbyggen och alla andra tänkbara bygg- och anläggningsprojekt. Det är därför särskilt viktigt att skydda de orörda åsavsnitt vi har kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada marken inom reservatsområdet
  • Bebygga området
  • Göra grävningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1957
Areal: 1,1 ha
Karaktär: Grusås/rullstensås
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Kråkholmen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

 

Växel: 010-223 40 00