Hedlandet

Till Hedlandet kommer besökare för att vandra på områdets leder, motionera, plocka bär och svamp och bada. Här finns berg, barrskog, åker, betesmarker, lövskogar, sankmarker och små myrar. Längs långa sträckor går stigarna utmed vattnet och bjuder besökaren på fina utsiktsplatser.

Naturreservatet ligger utmed Hyndevadsströmmen och har en mångfald av naturtyper. Hedlandets naturreservat förvaltas av Sveaskog.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  • göra upp eld på annat än därför iordningställda platser,
  • köra snöskoter,
  • på ett störande sätt använda ljudanläggning.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 1978/2015
Areal: 1353 hektar
Karaktär: Mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, små myrar och lövskogar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Sveaskog
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Om Hedlandet på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.