Hedlandet

Till Hedlandet kommer besökare för att vandra på områdets leder, motionera, plocka bär och svamp och bada. Här finns berg, barrskog, åker, betesmarker, lövskogar, sankmarker och små myrar. Längs långa sträckor går stigarna utmed vattnet och bjuder besökaren på fina utsiktsplatser.

Naturreservatet ligger utmed Hyndevadsströmmen och har en mångfald av naturtyper. Hedlandets naturreservat förvaltas av Sveaskog.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  • göra upp eld på annat än därför iordningställda platser,
  • köra snöskoter,
  • på ett störande sätt använda ljudanläggning.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1978/2015
Areal: 1353 hektar
Karaktär: Mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, små myrar och lövskogar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Sveaskog
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Sveaskog förvaltar reservatet.

Sveaskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har nformation om Hedlandet

Hedlandet på Natuskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.