Hedlandet

Till Hedlandet kommer besökare för att vandra på områdets leder, motionera, plocka bär och svamp och bada. Här finns berg, barrskog, åker, betesmarker, lövskogar, sankmarker och små myrar. Längs långa sträckor går stigarna utmed vattnet och bjuder besökaren på fina utsiktsplatser.

Naturreservatet ligger utmed Hyndevadsströmmen och har en mångfald av naturtyper. I området finns vandringsleder.

Sten med målad markering och öppen betamark.

Led genom landskapet. Foto: Andreas Moritz.

Gammal knotig ek

Den stora eken vid Sketorp. Foto: Andreas Moritz.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Hedlandet, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  • göra upp eld på annat än därför iordningställda platser,
  • köra snöskoter,
  • på ett störande sätt använda ljudanläggning.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1978/2015
Areal: 1353 hektar
Karaktär: Mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, små myrar och lövskogar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Sveaskog
Skyddsområde: Naturreservat, litet område är Natura 2000

Hitta hit

Till Hedlandets naturreservat tar du dig via väg 214 mellan Eskilstuna och Julita. Det är skyltat från väg 214 in i naturreservatet.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss