Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nytorpsravinen

Ravinen är frodig och fuktig med få motsvarigheter i länet. Längs med ån och under trädens skugga breder många intressanta växter ut sig. Du kan följa en markerad rundslinga som går längs med den norra delen av ravinen. Rundslingan tar dig fram till sjön Misteln där det finns en mindre grillplats.

Strutbräken och bro

Strutbräken i ravinen. Foto: Maria Rolf.

Ravinen är en av länets intressantaste växtlokaler. Överallt i Nytorpsravinen kan du se lundväxter spira fram ur myllan. Här finns vårärt, lungört, gulsippa, tvåblad och tibast. Stora bestånd av strutbräken finns utmed rundslingan. Blomsterrikedomen är som störst om våren, men reservatet är värt att besöka även senare under säsongen. Tack vare den markerade rundslingan tar du dig enkelt fram längs med ravinen och får uppleva dess frodiga grönska.

Nytorpsravinen börjar i väster vid Älvsjön och slingrar sig österut i sjön Misteln. Längst i norr finns en drygt 100 år gammal granskog med en mycket speciell flora med storgröe, nordlundarv, springkorn och strutbräken. Annars är det framförallt lövträd som al, björk och asp som växer kring bäcken. På några av de gamla träden längs med bäcken finns en rik och sällsynt lavflora med bland annat rödbrun blekspik och lunglav.

Här och där har träd fallit eller står döda som högstubbar. De döda träden får vara kvar eftersom död ved är viktigt för många av skogens djur- och växter. Träden förmultnar och ger med tiden näring åt nya plantor som spirar i skogen.

Lövträd med solljus

Foto: Martin Lindqvist.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga från parkeringen cirka 1,5 kilometer fram och tillbaka.

Blå markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Nytorpsravinen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • göra upp öppen eld på annan än iordningställd plats
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • sätta upp tavla plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 10 hektar
Karaktär: bäckravin, lövskog, granskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Nytorpsravinen ligger söder om sjön Misteln, mellan Stjärnhov och Ånhammar. Från Stjärnhov, följ skyltning mot "Ånhammar" och "Solbacka". Åk förbi Solbacka och följ skyltning mot ”Malmköping” och ”Herröknanäs naturreservat”. Fortsätt förbi Herröknanäs naturreservat (skyltat från vägen). Efter ytterligare 1,5 km ligger naturreservatet på båda sidor om vägen. Parkera på parkeringsplatsen vid den röda ladan som ligger öster vägen.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss