Marsjön

Här, mitt i Sörmland, kan du uppleva olika stadier av en sjös igenväxning. Det finns sumpskog, mosse, gungfly och öppet vatten att se ut över från en vacker utsiktplats. Ta gärna med en picknick och vila en stund vid vindskyddet.

I det här unika reservatet kan du studera hur en sjö långsamt växt igen sedan den senaste istiden. Här finns hela spektrat av igenväxtningsstadier representerat från öppen vattenspegel till sumpskog.

Det finns en utsiktsplats i den norra delen av Marsjön, här kan du överblicka den västliga vattenspegeln och dess omgivning. Det finns även ett vindskydd och en eldplats här om du vill ta en längre paus.

Söder om utsiktsplatsen finns torplämningen Udden. Udden var ett dagsverkstorp under gården Trinksta. Torpet fanns fram till 1939, då den sista höstplöjningen utfördes.

Djur och växter

Om du har tur kan du få se den ovanliga skalbaggen reliktbock på någon av de gamla solbelysta tallarna, dessa finns främst i norra kanten av reservatet. Det finns många växter som är typiska myrarter att studera, här finns till exempel det ovanliga dvärgtranbäret och en mängd olika arter av vitmossor.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att anordna tävlingar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Karl-Joel Sundholm

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 79,1 hektar
Karaktär: myrmark
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.