Marsjön

Här, mitt i Sörmland, kan du uppleva olika stadier av en sjös igenväxning. Det finns sumpskog, mosse, gungfly och öppet vatten att se ut över från en vacker utsiktsplats. Ta gärna med en picknick och vila en stund vid vindskyddet.

Sjö med myr runt om

I det här unika reservatet kan du studera hur en sjö långsamt växt igen sedan den senaste istiden. Här finns hela spektrat av igenväxningsstadier representerat från öppen vattenspegel till sumpskog.

Det finns en utsiktsplats i den norra delen av Marsjön, här kan du överblicka den västliga vattenspegeln och dess omgivning. Det finns även ett vindskydd och en eldplats här om du vill ta en längre paus.

Söder om utsiktsplatsen finns torplämningen Udden. Udden var ett dagsverkstorp under gården Trinksta. Torpet fanns fram till 1939, då den sista höstplöjningen utfördes.

Djur och växter

Om du har tur kan du få se den ovanliga skalbaggen reliktbock på någon av de gamla solbelysta tallarna, dessa finns främst i norra kanten av reservatet. Det finns många växter som är typiska myrarter att studera, här finns till exempel det ovanliga dvärgtranbäret och en mängd olika arter av vitmossor.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att anordna tävlingar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 79,1 hektar
Karaktär: myrmark
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Om Marsjön på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.