Henaredalen

Genom Henaredalen rinner en bäck som har mejslat ut en vacker dalgång. Kring bäcken växer lövskog med mycket hassel. Vårfloran är rik med underbar blomning av framförallt vitsippa och blåsippa. Även mer krävande lundväxter som gulsippa, lungört och underviol kan du njuta av här.

Person som slår med lie

Slåtter i Henaredalen. Foto: Robin Pettersson.

Precis utanför reservatet finns ett vindskydd vid Västersjön. Här finns en grillplats med bänkar och bord. En annan bra fikaplats är Skansberget som är en fornborg med en härlig utsikt över sjön Henaren.

Sörmlandsleden går genom reservatet och via rundslingan tar du dig upp till Skansberget. I dalgången är det lätt att ta sig fram. Stigen upp till Skansberget är mer krävande. Kommer du längs Sörmlandsleden norrifrån har du på din högra sida en äng som hålls öppen med slåtter. På ängen växer ängsskära, smörbollar, darrgräs och midsommarblomster.

Regnskogsliknande känsla

Henaredalens frodiga grönska med hasselbuskar och olika sorters lövträd i ­flera skikt ger en regnskogsliknande känsla. Förutom den fina blomningen kan du vissa år få syn på den ovanliga rökpipsvampen som växer på döda stammar och grenar av hassel.

Även fåglarna trivs i Henaredalen. En av dem är gärdsmyg som har en förbluffande stark sång med tanke på att det är vår näst minsta fågel. Besöker du området under hösten träffar du kanske på nötkråkan, som samlar hasselnötter i stora förråd så att de ska räcka hela vintern.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Henaredalen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd eller buskar
  • gräva upp eller plocka blommor
  • döda, jaga eller fånga djur, eller skada, fotografera eller bortföra ägg eller bo, eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • släppa hund, katt eller andra husdjur fritt inom området
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller i övrigt på vad sätt vara må skräpa ner i området

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 17 hektar
Karaktär: lövskog, bäck, äng
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Henaredalens naturreservat ligger i en markerad dalgång mellan sjöarna Henaren och Västersjön. Hit tar du dig med cykel eller till fots genom att följa Sörmlandsleden. Vägen fram till reservatet är bommad.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss