Henaredalen

Genom Henaredalen rinner en bäck som har mejslat ut en vacker dalgång. Kring bäcken växer lövskog med mycket hassel. Vårfloran är rik med underbar blomning av framförallt vitsippa och blåsippa. Även mer krävande lundväxter som gulsippa, lungört och underviol kan du njuta av här.

Person som slår med lie

Slåtter i Henaredalen.

Precis utanför reservatet finns ett vindskydd vid Västersjön. Här finns en grillplats med bänkar och bord. En annan bra fikaplats är Skansberget som är en fornborg med en härlig utsikt över sjön Henaren.

Sörmlandsleden går genom reservatet och via rundslingan tar du dig upp till Skansberget. I dalgången är det lätt att ta sig fram. Stigen upp till Skansberget är mer krävande. Kommer du längs Sörmlandsleden norrifrån har du på din högra sida en äng som hålls öppen med slåtter. På ängen växer ängsskära, smörbollar, darrgräs och midsommarblomster.

Regnskogsliknande känsla

Henaredalens frodiga grönska med hasselbuskar och olika sorters lövträd i ­flera skikt ger en regnskogsliknande känsla. Förutom den fina blomningen kan du vissa år få syn på den ovanliga rökpipsvampen som växer på döda stammar och grenar av hassel. Även fåglarna trivs i Henaredalen. En av dem är gärdsmyg som har en förbluffande stark sång med tanke på att det är vår näst minsta fågel. Besöker du området under hösten träffar du kanske på nötkråkan, som samlar hasselnötter i stora förråd så att de ska räcka hela vintern.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd eller buskar
  • gräva upp eller plocka blommor
  • döda, jaga eller fånga djur, eller skada, fotografera eller bortföra ägg eller bo, eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • släppa hund, katt eller andra husdjur fritt inom området
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller i övrigt på vad sätt vara må skräpa ner i området

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 17 hektar
Karaktär: lövskog, bäck, äng
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Henaredalen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.