Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Harpebolnäset

I Harpebolnäset möts du av en unik kärlväxtflora för länet, mycket tack vare kalken som finns i berggrunden. På hösten kan du också hitta många sällsynta svampar.

Barrskog

Naturreservatet ligger på en långsträckt landtunga mellan sjöarna Hålvetten och Näsnaren. Landtungan heter Harpebolnäset som har gett namn till området.

Här finns medelålders granskog – i åldrar mellan 50 och 100 år. Det finns också gott om hassel och flera fuktstråk där många ovanliga växter trivs. Naturreservatet är till viss del utpekat som Natura 2000-område.

Trädstam på marken

Speciella växter och svampar

I området finns flera växter som är sällsynta i länet. Till exempel växer skogsstarr och myskmadra i de fuktigare partierna där marken är rik på kalk.

I naturreservatet har nio hotade arter hittats och väldigt många signalarter som på olika sätt signalerar värdefull natur. Till exempel kan man hitta den hotade röksvampen fyrflikig jordstjärna som lever på marken, gärna bland barren under granar.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Harpebolsnäset, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs· anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 19,3 hektar
Karaktär: granskog, rikt på svampar och växter
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Hitta hit

Området ligger cirka 16 kilometer söder om Katrineholm. För att ta sig hit med bil tag väg 55 från Katrineholm och sväng av österut vid Strångsjö.

Från Strångsjö är det 9 kilometer till naturreservatet. Det är en vägbom 600 meter från reservatet och området saknar parkering.

Kollektivtrafik: Från Katrineholm går buss 483 till Strångsjö. Från Strångsjö är det 9 kilometer till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss