Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsbyåsen

På åsen blommar backsippor rikligt på våren på torrängarna och om du är intresserad av växter eller insekter finns mycket att upptäcka. Det är också fint att fika vid rastplatsen och se ut över landskapet. Gravfält och andra fornlämningar visar att här har människor levt i många tusen år.

Blommor

Backsipporna blommar på våren i reservatet. Foto: Amanda Lidén.

Upptäck den rika floran på torrängarna och ströva på den långsträckta trädklädda åsen. Det blommar rikligt med backsippor på våren. Du kan slå dig ner vid fikabordet vid åsens norra krön i norra delen av reservatet och njuta av utsikten över landskapet. På den tydliga åsen på södra sidan om vägen växer barrskog.

Fornlämningar

På åsen finns också många lämningar från förr. Åsen har nyttjats i minst 3000 år. Du kan hitta lämningar från olika tider, till exempel stensatta terrasser, en väderkvarn, en runsten och tre gravfält från yngre järnåldern.

Soliga torrängar

På åsen har djur betat i minst 300 år. Området har inte betats under en tid och växt igen. Det finns fortfarande kvar flera gamla och grova träd som har vuxit i det öppna landskapet. Här finns också en del soliga torrängar med en ovanlig flora. På torrängarna växer backsippa, backtimjan, ljus solvända, slåtterfibbla och andra ovanliga växter. Det är en viktig livsmiljö för fjärilar och vilda bin.

För att gynna växter och insekter i naturreservatet har vi återskapat betesmarken och kor och får håller landskapet öppet.

Miljöbild

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Åsbyåsen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur. Förbudet gäller inte fångning genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
 • framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning.
 • tälta.
 • göra upp eld.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna tävlingar

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för valborgsfirande i Helgarö bygdegårds regi på yta markerad i reservatsbeslutets bilaga.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 9,7 hektar
Karaktär: ås, torräng
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på Fogdön på båda sidor om vägen mellan Strängnäs och Björsund. Parkering finns nära hembygdsgården.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats.

Buss 325 från Strängnäs stannar vid hållplats Nybble några hundra meter från reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss